Sct Peders Kirke i Næstved
image
Børnekoret

 

Så er der åbent for tilmelding til børnekoret. Læs mere under "Musik i kirken" undermenupunkt "Børnekoret"


 


Sydsjællands  Kirkehøjskole.

femkløveraktivitet

 

 

Filmklubben fortsætter sine aktiviteter.Læs mere under menupunkt "Aktiviteter", un-dermenupunkt "Filmklub" 

Babysalmesang

Så starter der en ny omgang babysalmesang. Læs mere under menupunkt "Børn, unge" undermenupunkt "Babysalmesang

image

            Gospelgudstjeneste med Laura
Kordegnestilligen ved Sct. Peders Kirke er ledig. For interesserede ansøgere.
Læs alt i annonce og stillingsbeskrivelse under:
menupunkt "kontakt" undermenupunkt "Menighedsrådet"

  
Velkommen til Sct. Peders Kirke

Sct. Peders kirke ønsker et godt nytår 2015
 

 
Selv om vi er under langvarig restaurering ligger det kirkelige liv ikke stille. Vi holder gudstjeneste nøjagtig som vi plejer, blot er disse for det meste henlagt til Østre Kapel. Læs mere herom under menupunkt "Gudstjeneste"

Vi har et rigtig godt samarbejde med Sct. Mortens - og Skt. Jørgens kirker, der velvillig stiller rum til rådighed når tid, lejlighed og karakter byder sig.
 
Allerede den 25 januar kl. 14 afslutter minikonfirmanderne under Anna Sofie Klougarths kyndige ledelse deres sæson under medvirken ved en gudstjeneste afholdt i Sct Mortens kirke.

Gospelfolkene, der har til huse i Sct. Peders Sognegaard rører også på sig. Søndag

den 23. februar kl. 19 medvirker de ved en gudstjeneste i Skt Jørgens Kirke
Læs mere om det ved at trykke her
 

 
Kirkerestaureringen er i fuld gang. Læs mere under menupunkt "sognet" og vælg undermenupunkt "Kirkerestaureringen eller klik her for diasshowHolder du også af onsdagscafé?
Se nærmere under aktiviteter

Fredagsmøderne vender tilbage igen i 2015. Læs alt om møderne under aktiviteter
 


_________________________________________

 

 

Aktiviteter, musik, konfirmander,  minikonfirmander  og
babysalmesang.


Mød også Sct. Peders kirke på Facebook
klik
her 

 


"Skabt i Guds billede"


Læs Lars Hansens klumme her


      

 


 

Du kan også se det samlede kirkebladsnummer ved at klikke  her  

 

Kirken 3D

    

 

   

                                                                                                                          

Projekt Svaleredeorgel

Projekt Svaleredeorgel

Læs mere  her

 
Se årets nye konfirmander klik her
Se iøvrigt info i undermenupunkterne under "Konfirmand"
NB: Ny information
og for deltagelse i gospelgudstjeneste 22/2
klik og print

Kirkebil

 

 

Bestilles hos TAXA 55 77 72 72 til gudstjenster og møder, som menighedsrådet har ansvar for, er der gratis kørsel for gangbesværede. 

Sct Peders Kirke har fået en månedlig kirkeside til erstatning for det hidtil fungerende kirkeblad
Find det her


 

Askeonsdagsvandring

Læs mere under menupunkt "Natkirke"