Sct Peders Kirke i Næstved
image
Anna Maria Burns Legat

For 15. gang udeles der legatportioner fra Anna Maria Burns Legat. Læs mere om ansøgningsfrist m.m. klik her

Børnekoret

 

Så er der åbent for tilmelding til børnekoret. Læs mere under "Musik i kirken" undermenupunkt "Børnekoret"


 


Sydsjællands  Kirkehøjskole.

femkløveraktivitet

 

 

Filmklubben fortsætter sine aktiviteter.Læs mere under menupunkt "Aktiviteter", un-dermenupunkt "Filmklub" 

Babysalmesang

Så starter der en ny omgang babysalmesang. Læs mere under menupunkt "Børn, unge" undermenupunkt "Babysalmesang

        

   

Velkommen til Sct. Peders Kirke

 

 

 

 


 

 

Selv om vi er under langvarig restaurering ligger det kirkelige liv ikke stille. Vi holder gudstjeneste nøjagtig som vi plejer, blot er disse for det meste henlagt til Østre Kapel. Læs mere herom under menupunkt "Gudstjeneste"

Vi har et rigtig godt samarbejde med Sct. Mortens - og Skt. Jørgens kirker, der velvillig stiller rum til rådighed når tid, lejlighed og karakter byder sig.
 
   Kirkerestaureringen er i fuld gang. Læs mere under menupunkt "sognet" og vælg undermenupunkt "Kirkerestaureringen eller klik her for diasshow


Fredagsmøderne vender tilbage igen i 2015. Læs alt om møderne under aktiviteter 


_________________________________________

 

 

Aktiviteter, musik, konfirmander,  minikonfirmander  og
babysalmesang.


Mød også Sct. Peders kirke på Facebook
klik
her 

 


"Skabt i Guds billede"
Læs Lars Hansens klumme her


      

 


 

       Du kan også se den samlede kirkeside for maj måned ved at klikke  her  


19NB Sct Peders endelig maj md


 

Kirken 3D

    

 

   

                                                                                                                          

Projekt Svaleredeorgel

Projekt Svaleredeorgel

Læs mere  her

 
Se årets nye konfirmander klik her

 

Kirkebil

 

 

Bestilles hos TAXA 55 77 72 72 til gudstjenster og møder, som menighedsrådet har ansvar for, er der gratis kørsel for gangbesværede. 

Sct Peders Kirke har fået en månedlig kirkeside til erstatning for det hidtil fungerende kirkeblad
Find det her