Sct Peders Kirke i Næstved
image
Babysalmesang

Så starter der en ny omgang babysalmesang. Læs mere under menupunkt "Børn, unge" undermenupunkt "Babysalmesang" eller klik her 

Børnekoret

 

Så er der åbent for tilmelding til børnekoret. Læs mere under "Musik i kirken" undermenupunkt "Børnekoret"


 


Sydsjællands  Kirkehøjskole.

femkløveraktivitet

 

 

Filmklubben holder sommerferie, men vender tilbage i et spændende program til august. 

        

   

     

Velkommen til Sct. Peders Kirke

Sommeren er over os, og de fleste aktiviteter ligge i dvale. Dog er der altid mulighed for at gå til gudstjeneste om søndagen. Læs mere om dette under menupunkt "Gudstjeneste"


Efter sommerferien starter babysalmesang igen. Læs mere om dette i spot i venstre af forsiden. Følg iøvrigt med ved at klikke på Sct. Peders Kirkes nye kirkeside ved at klikke her
 


 

  Sct Peders Kirkes menighedsråd samt ansatte ønske alle en rigtig god sommer


Selv om vi er under langvarig restaurering ligger det kirkelige liv ikke stille. Vi holder gudstjeneste nøjagtig som vi plejer, blot er disse for det meste henlagt til Østre Kapel. Læs mere herom under menupunkt "Gudstjeneste"

Vi har et rigtig godt samarbejde med Sct. Mortens - og Skt. Jørgens kirker, der velvillig stiller rum til rådighed når tid, lejlighed og karakter byder sig.
 
   Kirkerestaureringen er i fuld gang. Læs mere under menupunkt "sognet" og vælg undermenupunkt "Kirkerestaureringen eller klik her for diasshow


Fredagsmøderne vender tilbage igen i 2015. Læs alt om møderne under aktiviteter 


_________________________________________

 

 

Aktiviteter, musik, konfirmander,  minikonfirmander  og
babysalmesang.


Mød også Sct. Peders kirke på Facebook
klik
her 

 


"Skabt i Guds billede"
Læs Lars Hansens klumme her


      

 


 

      


 

Kirken 3D

    

 

   

                                                                                                                          

Projekt Svaleredeorgel

Projekt Svaleredeorgel

Læs mere  her

 
Se årets nye konfirmander klik her

 

Kirkebil

 

 

Bestilles hos TAXA 55 77 72 72 til gudstjenster og møder, som menighedsrådet har ansvar for, er der gratis kørsel for gangbesværede. 

Sct Peders Kirke har fået en månedlig kirkeside til erstatning for det hidtil fungerende kirkeblad
Find det her