Sct Peders Kirke i Næstved
image
Anna Maria Burns Legat

For 15. gang udeles der legatportioner fra Anna Maria Burns Legat. Læs mere om ansøgningsfrist m.m. klik her

Børnekoret

 

Så er der åbent for tilmelding til børnekoret. Læs mere under "Musik i kirken" undermenupunkt "Børnekoret"


 


Sydsjællands  Kirkehøjskole.

femkløveraktivitet

 

 

Filmklubben fortsætter sine aktiviteter.Læs mere under menupunkt "Aktiviteter", un-dermenupunkt "Filmklub" 

Babysalmesang

Så starter der en ny omgang babysalmesang. Læs mere under menupunkt "Børn, unge" undermenupunkt "Babysalmesang

image

        

   

Velkommen til Sct. Peders Kirke

 

Påskens Gudtjenester 
Aftengudstjeneste skærtorsdag og Eftermiddagsgudstjeneste lanfredag 2015


Skærtorsdagsgudstjeneste med rituelt måltid


De sidste par år har vi afholdt Skærtorsdags gudstjeneste som aftengudstjeneste med efterfølgende suppe, brød og vin i Sct. Peders kirke. Da kirken imidlertid er lukket i år, henlægges gudstjenesten til Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5.

Her vil deltagere få mulighed for at opleve en lidt anden form for gudstjenestefejring, idet liturgien afbrydes af hele to forskellige retter og afsluttes med nadver i traditionel form. Vi dækker op i sognegården med langbord og alter og serverer både lam og bitre urter for at blive erindret om Jesu sidste måltid med sine disciple og indstiftelsen af nadveren. Da der er tale om et rituelt måltid, bør man næppe komme ”gammelsulten”! Sognepræst Karen Marie Bøggild prædiker.

 

 


 

Mezzosopranen Nanna Bugge Rasmussen synger ved dette års Langfredagsgudstjeneste.

Nanna Bugge Rasmussen fornøjede en fuld Sct. Mortens kirke, da hun i efteråret var solist i et Händel-program med Holmens Baroksensemble i koncert arrangeret af Næstved Early Music Festival. Det er derfor med stor glæde, at vi kan annoncere, at hun vender tilbage til Næstved Langfredag i Sct. Mortens kirke. Her vil hun synge arien ”Es ist vollbracht” fra Johannes Passionen af J.S. Bach ledsaget af gambespiller Lone Ekstrand og organist Christian Larsen.

 

29. marts palmesøndag kl.10 ved Lars Hansen

2. april skærtorsdag kl. 17. 30, Sct. Peders sognegård ved Karen Marie Bøggild

3. april langfredag kl. 15 ved sognepræst Karen Marie Bøggild

5. april påskedag kl. 10 ved Lars Hansen

6. april 2. påskedag kl. 10 ved Hanne Kofoed Sørensen

 

Selv om vi er under langvarig restaurering ligger det kirkelige liv ikke stille. Vi holder gudstjeneste nøjagtig som vi plejer, blot er disse for det meste henlagt til Østre Kapel. Læs mere herom under menupunkt "Gudstjeneste"

Vi har et rigtig godt samarbejde med Sct. Mortens - og Skt. Jørgens kirker, der velvillig stiller rum til rådighed når tid, lejlighed og karakter byder sig.
 
   Kirkerestaureringen er i fuld gang. Læs mere under menupunkt "sognet" og vælg undermenupunkt "Kirkerestaureringen eller klik her for diasshow


Fredagsmøderne vender tilbage igen i 2015. Læs alt om møderne under aktiviteter 


_________________________________________

 

 

Aktiviteter, musik, konfirmander,  minikonfirmander  og
babysalmesang.


Mød også Sct. Peders kirke på Facebook
klik
her 

 


"Skabt i Guds billede"


Læs Lars Hansens klumme her


      

 


 

Du kan også se det samlede kirkebladsnummer ved at klikke  her  

 

Kirken 3D

    

 

   

                                                                                                                          

Korkoncert

Læs mere under Kirke koncerter


 

Salmesangsaften

Vi Synger Påsken ind. Læs mere: klik Her

Projekt Svaleredeorgel

Projekt Svaleredeorgel

Læs mere  her

 
Se årets nye konfirmander klik her
Se iøvrigt info i undermenupunkterne under "Konfirmand"
NB: Ny information

 

Kirkebil

 

 

Bestilles hos TAXA 55 77 72 72 til gudstjenster og møder, som menighedsrådet har ansvar for, er der gratis kørsel for gangbesværede. 

Sct Peders Kirke har fået en månedlig kirkeside til erstatning for det hidtil fungerende kirkeblad
Find det her