Sct. Peders kirke

Det ny menighedsråd 2016-2019

Menighedsrådet har den 24.november 2016 konstitueret sig således:

Formand: Lene Cortz Pedersen
Næstformand: Henning Jensen
Kontaktperson: Ida Winther
Kasserer: John Volmer Larsen
Kirkeværge: Karen Marie Bay

Øvrige medlemmer: Lars Henriksen, Karin Bergman Hansen, Birgit Lund Terp, Ane Vigen, Johnnie Anna-Marie Funder, Evy Søeborg-Pedersen, Lisbeth Bjerrum.

Stedfortrædere: Poul Rasmussen, Carsten Pedersen. 

Adventsmøde

Traditionen tro er der den første fredag i december jule- og adventshygge i Sct. Peders Sognegård. Der vil igen i år være både julehistorie, banko, underholdning af Sct. Peders Kirkes dygtige pigekor og lidt godt til ganen. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 20,00 kr. til kaffen.

Fredag den 2.december 2016 kl.14.00-16.00 i Sct. Peders Sognegård

Julens koncerter 2016

For julens koncerter se under menupunktet "Musik i kirken"

Julehjælp 2016

Ansøgningsskema om julehjælp fra Sct. Peders sogns menighedspleje
kan afhentes fra 1.november 2016 på kirkekontoret i kontorets åbningstid.
For at komme i betragtning skal følgende kriterium være opfyldt:

Julehjælp gives kun til enlige forældre med hjemmeboende børn fra 0-16 år
med bopælsregistrering i Sct. Peders Sogn. 

Ansøgningen afleveres eller sendes til Sct. Peders Kirkekontor, Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved, senest 1. december 2016 kl.12.00

Reception

Da kirketjener Virlee C. Stentoft, kordegnevikar Grethe Michelsen og kirkeværge Anders Engvang har sidste arbejdsdag med udgangen af november, holdes der fælles reception.

Tirsdag den 29.november 2016 kl.14.00 - 16.00 i Sognegården

Kalender

04dec kl. 10:00

Højmesse, v. Karen Marie Bøggild

foregår i Sct. Peders kirke

04dec kl. 10:00
11dec

Odd Fellow-logernes Julekoncert kl. 16.00

11dec
11dec kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

foregår i Sct. Peders kirke

11dec kl. 10:00
11dec kl. 16:00

Odd Fellow logernes Julekoncert

11dec kl. 16:00
11dec kl. 16:00

Odd Fellow-logernes Julekoncert. Solist Kirsten Siggaard. NB Entré

11dec kl. 16:00

Åben kirke