7 Corona-retningslinjer, du skal huske i kirken

Fra den 18. maj må folkekirken igen åbne kirker, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden. Her er de nye retningslinjer, du som deltager skal være opmærksom på.

Hvor mange må vi være?

Udendørs: Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer gælder ved udendørs aktiviteter, bortset fra begravelser og bisættelser.

Indendørs: Forsamlingsforbuddet gælder ikke inde i folkekirkens lokaler. Her må man være en person pr. fire kvadratmeter. Kirkens medarbejdere kan fortælle, hvor mange personer der er plads til. Spørg dem, om du eventuelt skal melde din ankomst i god tid.

Undgå håndtryk
Begræns den fysiske kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, når du hilser på andre i kirken.

Hold afstand
Hold mindst 1 meters afstand til andre personer i kirken og sognehuset. Hold dog mindst 2 meters afstand, hvis I skal synge, for i den situation kan der være øget risiko for dråbesmitte. Hvis du følges med en person, du bor sammen med, må I gerne sidde tæt ved siden af hinanden.

Vask hænder
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Gør det for eksempel, når du ankommer til kirken eller sognehuset, mellem de forskellige aktiviteter og når du tager hjem igen. Hvis du har små børn med dig, så hjælp dem med håndvask og afspritning.

Hosteetikette
Host eller nys i dit ærme. Hoster du i papirlommetørklæde eller dine hænder, så vask eller afsprit dine hænder bagefter.

Lyt til medarbejderne
Følg kirkemedarbejdernes anvisninger og hold øje med plakater, der for eksempel fortæller, hvor mange personer I må være inde i rummet ad gangen. Lige nu er folkekirkens medarbejdere ved at finde ud af, hvordan man kan gennemføre blandt andet salmesang og nadver på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Der kan være forskel på, hvordan man gør i de enkelte kirker, afhængigt af lokalernes indretning, bemanding og lignende. Hvis du er i tvivl om, hvilke retningslinjer der gælder for gudstjenester, begravelser og andre aktiviteter i din kirke, så spørg medarbejderne.

Hold dig opdateret
De generelle anbefalinger for afstand, hygiejne og så videre bliver løbende tilpasset situationen, så hold øje med, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud. Du vil også kunne holde dig løbende opdateret her på hjemmesiden og på Facebook. 

 

 

Mødestedet er lukket til efter sommerferien. Vi mødes igen onsdag d. 9. september 2020, kl. 13.30.

Jeres hjerte må ikke forfærdes!( Joh. evangeliet kap. 14 v.1)

Der er to nætter i Jesu liv, som vi aldrig må glemme. Den ene er julenat, da Jesus kom til jorden, mens himlenes engle sang til hans ære. Og den anden er skærtorsdag nat, da mørket rasede i disciplenes sind som aldrig før. De sad nedtrykte og helt slået ud – knugede af dødens nærhed. Nu vidste de, at de skulle skilles fra deres herre og mester. Da sagde Jesus opmuntrende til sine venner: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger”. Dette ord har siden lydt ved forskellige lejligheder, når mennesker på en eller anden måde var i nød eller i en faretruende situation.

Og netop i år, hvor vi mindes Danmarks befrielse for 75 år siden, er der grund til at tage dette ord op igen, fordi det lød i alle landets kirker den første søndag, Danmark oplevede som besat land. Påsken faldt tidligt i 1940, og 3. søndag efter påske var den første søndag efter 9. april. Her faldt ordene i dagens prædiketekst, sådan som dengang Jesus talte dem: Til en ængstelig menighed. Ordene vendte sindene og tankerne opad, men samtidig lod de håbet gro, og det blev ikke gjort til skamme.

Nu var det meningen, at vi i Sct. Peders Kirke skulle have fejret befrielsen den 5. maj, men på grund af coronakrisen er arrangementet aflyst. Men besættelsen og krigen er et minde, som vi aldrig må glemme.

Den 9. april fungerer som en påmindelse om, at mørket har sin egen eksistens og styrke i et omfang, vi sjældent forestiller os. I den forbindelse er det værd at tænke på, at disse ord om ikke at forfærdes måske har været med til at give den rette formaning og trøst midt i øjeblikkets uro der, hvor den alene kunne hentes.

Tænker vi på verdenen, som den tager sig ud i skrivende stund, kan man med rette tage disse ord frem igen.

Vi lever i en tid, hvor undergangstoner fylder meget. Ingen ved, hvor vi er på vej hen. Min generation har aldrig før haft en så alvorlig krise tæt på os. Den berører mig eksistentielt, for min generation er blandt dem, der dør. Vi kender billeder fra tidligere tiders pest og kolera, men jeg har altid tænkt, at den slags kan medicin og moderne lægevidenskab klare nu om stunder. Men nu står vi pludselig over for noget, der ikke kan ordnes. Noget, som afspejler, hvor små og hjælpeløse vi er. Derfor gælder formaningen: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!”

Ganske vist er Herrens ord talt ind i en helt anden situation – han har fortalt disciplene, at han går bort fra dem – men der er alligevel i disse ord noget, der ligesom sigter på os; vi synes, at det er vores sag, der her er tale om. Det er til os, han taler, - os, som kan forfærdes, og som har brug for trøst og håb. Og det vil jo så sige, at det, han bejler til, ikke så meget er fornuftens samtykke som hjertes overbevisning; han ønsker, at vi skal tro helt og holdent på ham. Ved at dø på korset, ikke for sin egen skyld, men for vores skyld, meddelte han os Guds kærlighed og nåde; her hører vi hans hjertes røst til os midt i håndsprit, masker, handsker, respiratorer og virus.

Lars Hansen  

 

 

 

Drive-in gudstjeneste 2. pinsedag

Kom til Næstveds første Drive-in gudstjeneste. Der er blevet afholdt flere drive-in gudstjenester arrangeret af både folke- og frikirker i løbet af de seneste 2 måneder hvor kirkerne har være lukket. Det har været en stor succes bl.a. i påsken i Jyllinge sogn ved Roskilde. 

Drive-in gudstjenesten finder sted på parkeringspladsen v. Herlufsholm Kirkegård d. 1.juni 2020, kl. 11.00 

Der vil være adgang til p-pladsen 45 min. inden gudstjenestens afholdelse kl. 11.00, hvor man vil blive guidet hen til en plads. Der vil være plads til ca. 50 biler. 

Kontakt for nærmere info: Sognepræst Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441, e-mail kmb@km.dk og Præst Nana Holm Green mobil 3053 1755 e-mail nana@birkebjergkirken.dk

 

 

 

Kom til orienteringsmøde d. 16. juni 2020

Kom og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde og Menighedsrådsvalg 2020 og fortæl os, hvad du ønsker, der skal ske i vores sogn.

Du vil høre om: 

Hvorfor det er spændende at være med i menighedsrådet

Hvordan vi arbejder 

Hvilke opgaver vi har hver især

Du vil også kunne høre, hvad en hverdag for vores ansatte indebærer.

Orienteringsmøde – fast dagsorden

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
    om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg
    ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års
    budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt
    orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
    og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Mødet afholdes d. 16. juni 2020 kl. 19.00 i Sct. Peders Sognegård, Salen,
Sct. Peders Kirkeplads 5. 

Der tages forbehold for, at mødet flyttes, hvis der fortsat ikke må holdes større møder.  

 

Klik her og se folder

 

Bemærk den ændrede mødedato fra 9. juni til 16.juni 

 

 

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00

Lørdag kl. 10.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med gudtjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med kirkelige handlinger ikke er adgang for turister.

Det er i foreløbigt muligt at besøge kirken i grupper på maks. 10 personer. 

Kalender

31maj kl. 10:00

Højmesse v. Lars Hansen

foregår i Sct. Peders kirke

31maj kl. 10:00
01jun kl. 11:30

Drive-in gudstjeneste v. Herlufsholm kirkegård

 

01jun kl. 11:30
02jun kl. 14:00

Solgaven, v. Lars Hansen

Plejehjemsgudstjeneste, v. Lars Hansen

02jun kl. 14:00
04jun kl. 16:30

Børnekorene, v. Anna-Sofie

foregår i Konfirmandstuen

04jun kl. 16:30
07jun kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

foregår i Sct. Peders kirke

07jun kl. 10:00

Sorggruppe

Ikke alle har en familie eller et netværk som kan rumme den sørgende. I en sorggruppe kan man møde andre, som også sørger over tab af nærtstående. Gruppen kan hjælpe en med at magte og leve med sorgen.

Nøgleordene i en sorggruppe er tryghed, omsorg og nærvær.

Gruppens møder afholdes i Sct. Peders Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved. 

Gruppen mødes 8 gange over ca. 5 måneder.

Gruppen begynder når der kan dannes en gruppe.

Nærmere oplysninger kan fås ved at kontakte sorggruppens ledere: sognepræst Christine Pihl, csv@km.dk, tlf. 55724554 og sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, hks@km.dk, Tlf. 40871737