Fotos fra efterårsudflugten kan ses under fanen "Aktiviteter" - udflugter

Sct. Peders kirke

Tilmelding til konfirmandundervisning 2018-19

Alle børn på 7. klassetrin bosiddende i Sct. Peders sogn indbydes til at melde sig til konfirmandundervisning efter højmessen søndag den 10. juni. Indskrivningen vil foregå i Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5. Her vil der være mulighed for at møde begge sognets præster, Lars Hansen og Karen Marie Bøggild. Kommende konfirmander bedes medbringe dåb – eller fødsels/navneattest og minimum en forældre. Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du slå op på sogn. dk.

Konfirmanderne vil blive fordelt mellem præsterne, hvorefter konfirmanderne vil få besked.

Indskrivning i Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, søndag den 10. juni 2018 efter højmessen.  

To Kirker i én

Velkommen til Herlufsholm Sogn i Sct. Peders Sogn. Næstveds to store kirker vil fra den 14. maj 2018 - hvor Herlufsholm Kirke lukker på grund af renovering - indgå samarbejde for resten af 2018. Det vil sige, at sognenes præster skiftes til at have gudstjenesten om søndagen kl. 10.00. Desuden bliver der aftenandagt i løbet af ugen.  Der vil i løbet af efteråret blive nogle fælles arrangementer, men vores sædvanlige møder og øvrige arrangementer vil fortsat blive afholdt som hidtil. 

menighedsrådet.

Gud er lys, og der er intet mørke i ham

- aftenandagter i Sct. Peder Kirke

Præsterne i Herlufsholm og Sct. Peders Kirke er gået sammen om at tilbyde aftenandagter på regelmæssig basis, mens Herlufsholm Kirke er lukket for renovering. Det bliver til en bred vifte af forskellige måder at gå i kirke på. Aftenandagterne ligger for det meste om onsdagen klokken 19 og byder på alt fra klassiske andagter med prædiken og/ eller altergang til stillemeditationer, taizé-andagter med meditative sange efter fransk økumenisk forbillede og musikandagter med fantasirejse og mindfulnesselementer. Fælles for dem alle er en nysgerrighed og søgen mod det kristent spirituelle, som netop kommer til udtryk på så mange forskellige måder.

6. juni kl. 19: musikandagt med fantasirejse og stilhed ved Karen Marie Bøggild

13. juni klokken 19: aftenandagt ved Lars Hansen

20. juni klokken 19: Stillemeditation ”We go silent” Thomas Horneman- Thielcke

29. juni klokken ca. 20.30: (fredag) Aftensang ved Henning Marcher og Karen Marie Bøggild

4. juli klokken 19: Aftenandagt ved Lars Hansen

Sommerkoncert med Sydsjællands Pigekor

Mandag den 18. juni kl.19.00 danner Sct.Peders Kirke rammen om en koncert med et nyt kor, nemlig Sydsjællands Pigekor.

Koret består af 10 særdeles rutinerede og velsyngende piger, der har været medlemmer af pigekoret ved Vordingborg Kirke. Det lille elite-pigekor ledes af Jens Ramsing, der tidligere i sin egenskab af organist ved kirken var dirigent for Vordingborg Kirkes Pigekor. 

Der er gratis adgang til koncerten, der byder på et alsidigt program med såvel kirkelige som verdslige numre. Og koncerten slutter naturligvis med nogle af vores elskede forårs- og sommersange.

Mandag den 18.juni 2018, kl.19.00. Der er gratis adgang til koncerten 

Klostervandring med natkirken

- en meditativ aftentur med Henning Marcher og Karen Marie Bøggild

Kom med på en hyggelig og stemningsfuld aftentur krydret med historier om Næstveds klosterliv i middelalderen og meditative indslag. Vi mødes ved Den hvide Bro ved Herlufsholm og går samlet, delvist i stilhed langs klosterruten ind mod Næstved. Undervejs gør vi et par stop, hører nogle oplæg fra præsterne, synger et salmevers eller lignende. Vi besøger de nedlagte tiggermunkeklostre, Dominikanerklosteret ved Ostenfeldts Stiftelse og Franciskanerklosteret på Axeltorv. Turen afsluttes i Sct. Peders Kirke. Her vil være en kop kaffe/the og en kort aftensang ca. kl. 20.30.

Den hvide bro, fredag den 29. juni 2018 klokken 19. Aftensang Sct. Peders Kirke ca. klokken 20.30

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 11.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med Gudstjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme kirkelige handlinger. Adgang til kirken, vil derfor ikke være muligt. 

Kalender

18jun kl. 19:00

Koncert med Sydsjællands Pigekor, v. Jens Ramsing

Mandag den 18. juni kl. 19.00 danner Sct Peders Kirke rammen om en koncert med et nyt …

18jun kl. 19:00
20jun kl. 19:00

Meditation i kirken v.Thomas Horneman-Thielcke

 

foregår i Sct. Peders kirke

20jun kl. 19:00
24jun kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

 

24jun kl. 10:00
29jun kl. 19:00

Klostervandring med Natkirken

 Klostervandring med Natkirken

- en meditativ aftentur med Henning Marcher og Karen …

29jun kl. 19:00
01jul kl. 10:00

Højmesse, v. Henning Marcher, Herlufsholm

 

01jul kl. 10:00