7 Corona-retningslinjer, du skal huske i kirken

Fra den 18. maj må folkekirken igen åbne kirker, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden. Her er de nye retningslinjer, du som deltager skal være opmærksom på.

Hvor mange må vi være?

Udendørs: Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer gælder ved udendørs aktiviteter, bortset fra begravelser og bisættelser.

Indendørs: Forsamlingsforbuddet gælder ikke inde i folkekirkens lokaler. Her må man være en person pr. fire kvadratmeter. Kirkens medarbejdere kan fortælle, hvor mange personer der er plads til. Spørg dem, om du eventuelt skal melde din ankomst i god tid.

Undgå håndtryk
Begræns den fysiske kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, når du hilser på andre i kirken.

Hold afstand
Hold mindst 1 meters afstand til andre personer i kirken og sognehuset. Hold dog mindst 2 meters afstand, hvis I skal synge, for i den situation kan der være øget risiko for dråbesmitte. Hvis du følges med en person, du bor sammen med, må I gerne sidde tæt ved siden af hinanden.

Vask hænder
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Gør det for eksempel, når du ankommer til kirken eller sognehuset, mellem de forskellige aktiviteter og når du tager hjem igen. Hvis du har små børn med dig, så hjælp dem med håndvask og afspritning.

Hosteetikette
Host eller nys i dit ærme. Hoster du i papirlommetørklæde eller dine hænder, så vask eller afsprit dine hænder bagefter.

Lyt til medarbejderne
Følg kirkemedarbejdernes anvisninger og hold øje med plakater, der for eksempel fortæller, hvor mange personer I må være inde i rummet ad gangen. Lige nu er folkekirkens medarbejdere ved at finde ud af, hvordan man kan gennemføre blandt andet salmesang og nadver på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Der kan være forskel på, hvordan man gør i de enkelte kirker, afhængigt af lokalernes indretning, bemanding og lignende. Hvis du er i tvivl om, hvilke retningslinjer der gælder for gudstjenester, begravelser og andre aktiviteter i din kirke, så spørg medarbejderne.

Hold dig opdateret
De generelle anbefalinger for afstand, hygiejne og så videre bliver løbende tilpasset situationen, så hold øje med, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud. Du vil også kunne holde dig løbende opdateret her på hjemmesiden og på Facebook. 

 

 

Mødestedet er lukket til efter sommerferien. Vi mødes igen onsdag d. 9. september 2020, kl. 13.30.

Aldrig det samme

En af de smukkeste salmer, som vi synger i kirken ved pinsetid, er Grundtvigs nr. 291 i salmebogen:

”Du, som går ud fra den levende Gud,

åndernes Ånd i det høje!

Menneskenes køn mod Guds enbårne Søn

stridende står dig for øje,

men af din nåde, o, bliv dog her!

Natten er skummel, og den er nær.”

Det er et skønt første vers til en pinsesalme. Et sandt præludium. Men allerede i dette vers begynder Grundtvig at blive dunkel. Hvad mener han med, at natten er skummel, og den er nær? ”Skummel” er et ganske godt ord. Der ligger både noget uigennemskueligt og noget faretruende i det. Måske har Grundtvig tænkt på de negative kræfter i os mennesker. Vi kender jo mange af disse kræfter som egoisme, selvhævdelse og stolthed. Måske kunne nogle af disse kræfter bruges positivt i vores forhold til hinanden. Men sådan bærer vi os sjældent ad.

Vi nærmer os midsommer og Sankt Hans. Og så skal vi brænde hekse. Men det er altid de andres hekse, vi vil brænde. Aldrig vore egne. Og heksene er vel de negative kræfter, som bor i os alle. Lad os bare kalde dem onde ånder.

Måske er den værste af de onde ånder, at vi tror, vi kan magte det hele selv. Vores tiltro til egne evner.

Før den 11. marts var der styr på det hele. Det gik jo meget godt med vækst, økonomi og sundhed. Men måske havde vi glemt, at vi er dødelige væsener, der er udleveret til Guds nåde og vore medmenneskers medfølelse. Nu ser alt anderledes ud. Virksomheder trues af konkurser. Medarbejdere fyres, og den økonomiske vækst er gået i bakgear.

Mette Frederiksen har udtalt, at samfundet aldrig bliver det samme igen. Hvor er vi på vej hen? Hvordan ser alt ud om et år? – Natten er skummel og nær.

Lad os lægge særlig mærke til den linje før den sidste om den skumle nat: ”Men af din nåde, o, bliv dog her.” – Det er jo en bøn til Gud, der trods vores tvivl, negative egenskaber og gøremål – dog behersker os og al skabningen.

Sognepræst Lars Hansen

 

 

Genåbning af kirken

Vi er rigtig glade for at vores kirke igen er åben for menigheden. Her er hele Sct. Peders pigekor igen samlet til Højmesse pinsedag 2020. 

Kom til orienteringsmøde d. 16. juni 2020

Kom og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde og Menighedsrådsvalg 2020 og fortæl os, hvad du ønsker, der skal ske i vores sogn.

Du vil høre om: 

Hvorfor det er spændende at være med i menighedsrådet

Hvordan vi arbejder 

Hvilke opgaver vi har hver især

Du vil også kunne høre, hvad en hverdag for vores ansatte indebærer.

Orienteringsmøde – fast dagsorden

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
    om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg
    ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års
    budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt
    orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
    og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Mødet afholdes d. 16. juni 2020 kl. 19.00 i Sct. Peders Sognegård, Salen,
Sct. Peders Kirkeplads 5. 

Der tages forbehold for, at mødet flyttes, hvis der fortsat ikke må holdes større møder.  

 

Klik her og se folder

 

Bemærk den ændrede mødedato fra 9. juni til 16.juni 

 

 

Sommerkoncerter på Svaleredeorglet

Indtil videre har koncertserien ved kirken været aflyst fra den 12. marts og indtil udgangen af august måned.

Imidlertid indeholder regeringens ”fase to” åbning detaljerede retningslinjer for en større opstart af folkekirkens aktiviteter, hvor blandt andet forsamlingspåbuddet på max 10 personer ikke er gældende for indendørs aktiviteter.

Det betyder at tre ud af de fire fyraftenskoncerter på torsdage i juli måned alligevel kan gennemføres.

Dog er det helt afgørende nødvendigt, at afstandsdimensionerne (4 m2 pr person) overholdes, samt at man følger de ophængte anvisninger på nødvendigt adfærd, afspritning m.m.

Det betyder at man kun kan lukke et begrænset antal personer ind. Det nøjagtige antal vil senere blive offentliggjort på hjemmesiden.

Torsdag den 16. juli spiller
Christian Kampmann Larsen på Svaleredeorglet

Torsdag den 23. juli spiller
Jens Ramsing på Svaleredeorglet

Torsdag den 30. juli spiller
Vibeke Astner på Svaleredeorglet

Koncerterne finder sted kl. 16.45 – 17-30
Der er fri adgang.

Mere udførlig foromtale omtales i juli-udgaven af kirkesiden samt på hjemmesiden

Organist Christian Kampmann Larsen

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00

Lørdag kl. 10.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med gudtjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med kirkelige handlinger ikke er adgang for turister.

Det er i foreløbigt muligt at besøge kirken i grupper på maks. 10 personer. 

Kalender

07jun kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

foregår i Sct. Peders kirke

07jun kl. 10:00
11jun kl. 16:30

Børnekorene, v. Anna-Sofie

foregår i Konfirmandstuen

11jun kl. 16:30
14jun kl. 10:00

Højmesse, v. Karen Marie Bøggild

foregår i Sct. Peders kirke

14jun kl. 10:00
21jun kl. 10:00

Højmesse, v. Karen Marie Bøggild

foregår i Sct. Peders kirke

21jun kl. 10:00
28jun kl. 10:00

Højmesse v. Lars Hansen

foregår i Sct. Peders kirke

28jun kl. 10:00

Sorggruppe

Ikke alle har en familie eller et netværk som kan rumme den sørgende. I en sorggruppe kan man møde andre, som også sørger over tab af nærtstående. Gruppen kan hjælpe en med at magte og leve med sorgen.

Nøgleordene i en sorggruppe er tryghed, omsorg og nærvær.

Gruppens møder afholdes i Sct. Peders Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved. 

Gruppen mødes 8 gange over ca. 5 måneder.

Gruppen begynder når der kan dannes en gruppe.

Nærmere oplysninger kan fås ved at kontakte sorggruppens ledere: sognepræst Christine Pihl, csv@km.dk, tlf. 55724554 og sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, hks@km.dk, Tlf. 40871737