Alle gudstjenester er aflyst de næste 14 dage

Pressemeddelelse fra biskopperne: Gudstjenesterne aflyses overalt i folkekirken. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere. Alle typer arrangementer i sognet er ligeledes aflyst i marts og april måned. (12.marts 2020)

Menighedsrådet vedtog på vores møde tirsdag den 10. marts 2020 at aflyse alle arrangementer i kirke og sognegården indtil udgangen af april 2020.

Da Statsministeren onsdag aften og efterfølgende biskoppen torsdag, indførte karantæne og aflysninger, er ALT - også gudstjenesterne - aflyst de næste 14 dage.

Det vil være muligt at kontakte kirkens præster, kirketjenere, organister og kordegn telefonisk og pr. mail.

Kirkekontoret vil være åbent mandag - fredag mellem kl. 10.00 - 13.00 for telefoniske henvendelser. Breve kan afleveres i postkassen i porten til Sognegården.

Menighedsrådet håber på fuld forståelse for aflysningerne.

Vi henviser til vores hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk og Facebook.

Lene Cortz Pedersen, formand for menighedsrådet.

 

 

 

I kvæld blev der banket...

Aprilmåned indledes i år med påsken og lige så kendt som påskens mange helligdage er for de fleste, lige så ukendt er på vore breddegrader markeringen af Påskelørdag. Enkelte kirker rundt om i Danmark afholder aftenandagter på denne dag, men ellers er det en katolsk skik, som går tilbage til oldkirken.

I oldkirken forberedte man Påskemorgen ved en såkaldt vågenat, en vigilie, hvor man vågede i anledning af Jesu død. Jesus var ganske vidst lagt ind i en gravhule, men hans egentlige begravelse skulle først finde sted morgenen efter den jødiske påskesabbat. Det svarer næsten til den meget specielle periode, de pårørende ved et dødsfald oplever. Før i tiden var det almindeligt, at den døde førtes fra hjemmet til kapellet ved den stedlige kirke. Der stod kisten så til begravelsesdagen, en stille men også ret knugende periode på ofte nogle dage.

Til denne specielle lørdag har Grundtvig skrevet en af de længste og mest kraftfulde påskesalmer i salmebogen ”I kvæld blev der banket på Helvedes port”. Salmen kom som noget nyt med i salmebogen i 2002, og beskriver igennem 20 vers i et rigt udfoldet billedsprog Jesus i dødsriget. Salmen er Grundtvigs gendigtning af det gamle oldengelske digt "Krist og Satan" fra før år 680 og er skrevet af Kædmon, eller Kynevulf, som Grundtvig kaldte ham, en angelsaksisk hymnedigter fra det 7. århundrede, som skrev digte over passager fra Bibelen. 

Billedet af dødsrigets indgang er dels dannet på baggrund af Jesu ord i Mattæusevangeliet kap. 16 vers 18 om dødsrigets porte, der ikke skal få magt over Kristi kirke, og forestillin­ger i Antikken om såvel Helvede som Paradis som befæstede byer, hvor adgangen bevogtedes, som skildvagter vogtede datidens byporte. Men Kristus triumferer, djævlene er skræmte af ham, og i salmens sidste vers proklamerer opstandelsen - Kristus har besejret døden. Glædelig påske!

Sognepræst Karen Marie Bøggild

 

 

 

Langfredagsgudstjeneste

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste

-med J.S. Bach og G.B. Pergolesi

                           AFLYST 

Sct. Peders Kirke inviterer til en smuk og stemningsfuld langfredagsgudstjeneste fredag d. 10. april kl. 10. Ved gudstjenesten får vi besøg af den kongelige operasanger Matilde Wallevik, som vil synge værker fra Pergolesi´s berømte Stabat Mater med blandt andet ”Quæ moerebat et dolebat” og ”Eja Mater”.

Stabat Mater fra 1732 er Pergolesi's mest kendte værk og opføres ofte til påske verden over. Matilde Wallevik er uddannet på Det Kongelige Musikkonservatorium, København, på Guildhall School of Music and Drama, London og på Tchaikovsky Conservatorium, Moskva og har været fast tilknyttet på Det kgl. Teater siden 2013. Ud over operasanger, har Matilde Wallevik også været aktiv koncert- og oratoriesanger. Hun har optrådt i oratorier som Mozarts Requiem, Pergolesi’s Stabat Mater, Bachs Passioner og Haydn Skabelsen og i orkesterværker som Sea Pictures af Elgar, Wesendonklieder af Wagner og Duparcs orkestersange.

Også vores egen organist Jens Ramsing vil deltage med orgelværker at Johan Sebastian Bach smt digere motetten med Sct. Peders Kirkes Pigekor. Højmessen er i dagens anledning liturgisk, hvilket vil sige med bønner og tekster fra Lidelsesberetning i vekselvirkning med musik og sang.

Sct. Peders Kirke, Langfredag d. 10. april 2020 kl. 10.00

 

 

 

Benny Andersen - vores nationalskjald

                                                      AFLYST

Sprogekvilibrist kan man kalde Benny Andersen, som gennem mere end 50 år har beriget os med herlige digte og sange. Ikke mindst Svantes Viser og alle sangene til Rosalina er folkekære.
Benny Andersen er den mest læste og sungne moderne danske lyriker. Hans samlede digte i 1960-1966 har slået alle rekorder for lyrik og er udkommet i over 130.000 eksemplarer.

Flemming Både fortæller i et musikalsk foredrag om den beskedne og elskelige dansker, synger viser og læser digte op. Der vil også være en del fællessange.

Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag. Der er gratis adgang (kaffe 20 kr.)

Fredag d. 17. april 2020, kl. 14.00 i Sognegården

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 10.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med gudtjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med kirkelige handlinger ikke er adgang for turister.

Kalender

02apr kl. 16:30

Børnekorene AFLYST MARTS & APRIL

foregår i Konfirmandstuen

02apr kl. 16:30
07apr kl. 14:00

Solgaven,AFLYST v. Lars Hansen

Plejehjemsgudstjeneste på Solgaven, v. Lars Hansen

07apr kl. 14:00
09apr kl. 16:30

Børnekorene AFLYST MARTS & APRIL

foregår i Konfirmandstuen

09apr kl. 16:30
10apr kl. 10:00

Langfredag Liturgisk højmesse v. Karen Marie Bøggild

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste

-med J.S. Bach og Giovanni Battista Pergolesi

Sct. …

10apr kl. 10:00
16apr kl. 16:30

Børnekorene AFLYST MARTS & APRIL

foregår i Konfirmandstuen

16apr kl. 16:30

Sorggruppe

Ikke alle har en familie eller et netværk som kan rumme den sørgende. I en sorggruppe kan man møde andre, som også sørger over tab af nærtstående. Gruppen kan hjælpe en med at magte og leve med sorgen.

Nøgleordene i en sorggruppe er tryghed, omsorg og nærvær.

Gruppens møder afholdes i Sct. Peders Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved. 

Gruppen mødes 8 gange over ca. 5 måneder.

Gruppen begynder når der kan dannes en gruppe.

Nærmere oplysninger kan fås ved at kontakte sorggruppens ledere: sognepræst Christine Pihl, csv@km.dk, tlf. 55724554 og sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, hks@km.dk, Tlf. 40871737