Alle gudstjenester er aflyst de næste 14 dage

Pressemeddelelse fra biskopperne: Gudstjenesterne aflyses overalt i folkekirken. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere. Alle typer arrangementer i sognet er ligeledes aflyst i marts og april måned. (12.marts 2020)

Menighedsrådet vedtog på vores møde tirsdag den 10. marts 2020 at aflyse alle arrangementer i kirke og sognegården indtil udgangen af april 2020.

Da Statsministeren onsdag aften og efterfølgende biskoppen torsdag, indførte karantæne og aflysninger, er ALT - også gudstjenesterne - aflyst de næste 14 dage.

Det vil være muligt at kontakte kirkens præster, kirketjenere, organister og kordegn telefonisk og pr. mail.

Kirkekontoret vil være åbent mandag - fredag mellem kl. 10.00 - 13.00 for telefoniske henvendelser. Breve kan afleveres i postkassen i porten til Sognegården.

Menighedsrådet håber på fuld forståelse for aflysningerne.

Vi henviser til vores hjemmeside: www.sct.pederskirke.dk og Facebook.

Lene Cortz Pedersen, formand for menighedsrådet.

 

 

 

Forbøn

Lukasevangeliet kap. 22 vers 32. Jesus siger: ”Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte.”

Dette ord er hentet fra prædiketeksten til 1. søndag i fasten. Her siger Jesus, at han bad for Peter, for at ikke svaghed og fristelse skulle overvinde ham. Havde det stået til Peter alene, var hans tro glippet for længst.

Det med at troen kan glippe, kender de fleste af os sikkert alt om. I trossager kommer vore kræfter ofte til kort. Men evangeliet siger, at vi har en frelser, der beder for os. Når og hvor det sker, og hvad det kan hjælpe os med og med hvilken kraft, han gør det – det aner vi ikke. Men med talen om forbøn er vi inde i Guds verden, hvor intet kan ses eller måles eller vejes; men alt kan ske, og Jesus siger med dette ord, at vor svage tro også er hans sag. Han står på vores side. Vi har Gud i ryggen og ikke på nakken, som afdøde biskop Jan Lindhardt engang formulerede det.

Så skal Jesu ord og hans forbøn da være al vor styrke, ja hele vort grundlag. Nu kommer det ikke længere an på, hvad vi selv tror og ved at bede om, men hvad Jesus siger, og hvad han gennem sin bøn formår at udvirke hos den himmelske Fader til gavn for os.

 Sognepræst Lars Hansen 

 

 

Den korte sommer - filmaften i Sognegården

                                          AFLYST

Under besættelsestiden tager Kirsten hjem til sin fødeby Hjørring, sammen med sin søn. Hun er fraskilt og det småborgerlige provinssamfund vil ikke kendes ved hende. Endnu værre er det at hun forelsker sig i en tysk officer. Det er en umulig og tabubelagt kærlighed, og Kirsten vælger at ignorere og fortrænge sin omverden, men hun slipper ikke for konsekvenserne af sine valg. 
Manuskript og instruktion Edward Fleming, 1976 . Blandt de medvirkende kan nævnes: Ghita Nørby, Henning Jensen, Ove Sprogøe, Bodil Udsen.

Gratis adgang. Samtale og vin efter filmen (kr. 20).

Sognegården onsdag d. 25. marts kl. 19.00

Vi synger højskolesange med Kristian Jürgensen

                                          AFLYST

Elsker du at synge og synes du også, at vi alt for lidt synger de gode gamle sange fra Højskolesangbogen, så er her et arrangement, du kan lide.

Pensioneret lektor Kristian Jürgensen har samlet en favnfuld af de kendteste sange til os og vil fortælle om tilblivelse og baggrund. Og så vil vi synge, så taget løfter sig på den gamle sognegård.

Fredag d. 27. marts kl. 14.00-16.00 i Sognegården

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 10.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med gudtjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med kirkelige handlinger ikke er adgang for turister.

Kalender

01apr kl. 14:30

Kildemark, AFLYST v. Christine Pihl

 

01apr kl. 14:30
02apr kl. 16:30

Børnekorene AFLYST MARTS & APRIL

foregår i Konfirmandstuen

02apr kl. 16:30
07apr kl. 14:00

Solgaven,AFLYST v. Lars Hansen

Plejehjemsgudstjeneste på Solgaven, v. Lars Hansen

07apr kl. 14:00
09apr kl. 16:30

Børnekorene AFLYST MARTS & APRIL

foregår i Konfirmandstuen

09apr kl. 16:30
10apr kl. 10:00

Langfredag Liturgisk højmesse v. Karen Marie Bøggild

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste

-med J.S. Bach og Giovanni Battista Pergolesi

Sct. …

10apr kl. 10:00

Sorggruppe

Ikke alle har en familie eller et netværk som kan rumme den sørgende. I en sorggruppe kan man møde andre, som også sørger over tab af nærtstående. Gruppen kan hjælpe en med at magte og leve med sorgen.

Nøgleordene i en sorggruppe er tryghed, omsorg og nærvær.

Gruppens møder afholdes i Sct. Peders Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved. 

Gruppen mødes 8 gange over ca. 5 måneder.

Gruppen begynder når der kan dannes en gruppe.

Nærmere oplysninger kan fås ved at kontakte sorggruppens ledere: sognepræst Christine Pihl, csv@km.dk, tlf. 55724554 og sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, hks@km.dk, Tlf. 40871737