Fotos fra efterårsudflugten kan ses under fanen "Aktiviteter" - udflugter

Sct. Peders kirke

Tilmelding til konfirmandundervisning 2018-19

Alle børn på 7. klassetrin bosiddende i Sct. Peders sogn indbydes til at melde sig til konfirmandundervisning efter højmessen søndag den 10. juni. Indskrivningen vil foregå i Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5. Her vil der være mulighed for at møde begge sognets præster, Lars Hansen og Karen Marie Bøggild. Kommende konfirmander bedes medbringe dåb – eller fødsels/navneattest og minimum en forældre. Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du slå op på sogn. dk.

Konfirmanderne vil blive fordelt mellem præsterne, hvorefter konfirmanderne vil få besked.

Indskrivning i Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, søndag den 10. juni 2018 efter højmessen.

To Kirker i én

Velkommen til Herlufsholm Sogn i Sct. Peders Sogn. Næstveds to store kirker vil fra den 14. maj 2018 - hvor Herlufsholm Kirke lukker på grund af renovering - indgå samarbejde for resten af 2018. Det vil sige, at sognenes præster skiftes til at have gudstjenesten om søndagen kl. 10.00. Desuden bliver der aftenandagt i løbet af ugen.  Der vil i løbet af efteråret blive nogle fælles arrangementer, men vores sædvanlige møder og øvrige arrangementer vil fortsat blive afholdt som hidtil. 

menighedsrådet.

 

 

 

Præstens Klumme - Maj 2018

Bededag

Maj måned er konfirmationsmåned i Sct. Peders sogn, og hvert år glæder vi os til Kristi Himmelfart, hvor det hele går løs. Kirken er pyntet med farvestrålende blomster, håret er sat, og kjoler og butterfly strutter om kap. Sct. Peders Kirke har tradition for konfirmation på Kristi Himmelfarts dag. Andre kirker har andre skikke. Der er intet i kirkeårets kalender, der taler for en bestemt konfirmationsdag. Derfor har mange også valgt Store Bededag.

Store Bededag er ellers mest kendt for varme hveder og københavnertraditionen med at gå tur på volden aftenen inden, som vi kender det fra Poul Martin Møllers sang ”Grøn er vårens hæk”. Helligdagen er i virkeligheden også en dansk ”specialitet” og har intet belæg i Biblen. Den blev til af rationaliseringsgrunde i 1686 i stedet for en række halve og hele småhelligdage fordelt ud over året og falder altid om fredagen i den 4. uge efter påske. Med en særlig dag til bønnen i kirkeåret kunne man godt foranlediges til at tro, at man dermed kan sige sig fri for at bede på alle årets andre dage. Det er imidlertid ikke tilfældet. Hver dag er faktisk en bededag. For bønnen er som et hjerteslag i kristendommen. Den forbinder os med Vor Herre, og intet er for stort eller for småt til at kunne rummes af Ham. Bønnen kan både handle om taknemmelighed, sorger og bekymringer, ja man kan sågar kalde bønnen for et nødskrig. ”Hjælp! I Jesu navn hjælp!” som jeg engang læste det på et sygehus.

Mange finder det svært at formulere en bøn, hører jeg. Måske fordi man ikke er vokset op med bønnen som en del af dagligdagen. Men Vor Herre behøver ikke fine ord og formuleringer. Al samtale med Ham er i virkeligheden en bøn, og vi må gerne bruge lige de ord, der falder os ind. Men vil man gerne have hjælp, har Jesus givet os sin egen bøn, Fadervor. Den siger i virkeligheden det hele, som årets konfirmander forhåbentlig har lært, mens de gik til præst.

Sognepræst Karen Marie Bøggild

 

 

Udflugt til Kjøge Miniby

Forårets sogneudflugt går i år til Kjøge Miniby. Husene i minibyen er tro kopier af de huse, der lå i Køge By i årene omkring 1865 men bygget i størrelsesforholdet 1:10 af entusiastiske frivillige pensionister. Mange af Mini-Byens huse kan stadig ses og genkendes, hvis man går en tur i Køge By.

Alt i Minibyen er lavet fra i hånden; det være sig mursten, teglsten, skorstene, tagrender, vinduer, døre og trapper, og vi vil sammen eller hver for sig gå rundt og se husene og de åbne værksteder. Byen, som færdigbygget skal bestå af ca. 1000 bygninger, er langt fra færdig, men med 565 bygninger på plads december 2017 er den for alvor begyndt at tage form, og i havnen kan man se en række modelskibe fra den tid.

Vi kører fra kirkepladsen klokken 13 og kører til Kjøge Miniby, hvor vi regner med at være klokken ca. 14. Efter besøget har vi fundet et hyggeligt sted, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Efter planen vil vi være tilbage på Kirkepladsen klokken 17.

Udflugten koster kr. 100 og tilmelding sker på Kirkekontoret, Sct. Peders Kirkeplads 5 senest fredag d. 18. maj klokken 12.00

Sct. Peders Kirkeplads 5, fredag den 25. maj klokken 13.00-17.00

 

 

 

Sognemøde 27. maj 2018

Nye ideer efterlyses! Kom med forslag til nye aktiviteter i 2018/2019. Vi holder det årlige Sognemøde i forlængelse af gudstjeneste og kirkekaffe. Alle er velkomne til at høre, hvad vi har haft af aktiviteter i det sidste år. Vi vil gerne høre hvad I kunne tænke jer, der skal foregå i Kirken og Sognegården. 
Vi glæder os til at få en masse nye ideer at arbejde videre med. 

Søndag den 27. maj 2018, kl. 11.30 - 12.30. 

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 11.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med Gudstjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme kirkelige handlinger. Adgang til kirken, vil derfor ikke være muligt. 

Kalender

27maj kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

 

foregår i Sct. Peders kirke

27maj kl. 10:00
30maj kl. 19:00

Taizéandagt v. Henning Marcher

 

foregår i Sct. Peders kirke

30maj kl. 19:00
03jun kl. 10:00

Højmesse, v. Henning Marcher, Herlufsholm

 

03jun kl. 10:00
06jun kl. 19:00

Musikandagt, v. Karen Marie Bøggild

 

foregår i Sct. Peders kirke

06jun kl. 19:00
09jun kl. 12:15

Korkoncert med korene ved Sct. Peders Kirke

09jun kl. 12:15