Fotos fra efterårsudflugten kan ses under fanen "Aktiviteter" - udflugter

Sct. Peders kirke

To Kirker i én

Velkommen til Herlufsholm Sogn i Sct. Peders Sogn. Næstveds to store kirker vil fra den 14. maj 2018 - hvor Herlufsholm Kirke lukker på grund af renovering - indgå samarbejde for resten af 2018. Det vil sige, at sognenes præster skiftes til at have gudstjenesten om søndagen kl. 10.00. Desuden bliver der aftenandagt i løbet af ugen.  Der vil i løbet af efteråret blive nogle fælles arrangementer, men vores sædvanlige møder og øvrige arrangementer vil fortsat blive afholdt som hidtil. 

menighedsrådet.

 

 

 

Præstens Klumme - Maj 2018

Bededag

Maj måned er konfirmationsmåned i Sct. Peders sogn, og hvert år glæder vi os til Kristi Himmelfart, hvor det hele går løs. Kirken er pyntet med farvestrålende blomster, håret er sat, og kjoler og butterfly strutter om kap. Sct. Peders Kirke har tradition for konfirmation på Kristi Himmelfarts dag. Andre kirker har andre skikke. Der er intet i kirkeårets kalender, der taler for en bestemt konfirmationsdag. Derfor har mange også valgt Store Bededag.

Store Bededag er ellers mest kendt for varme hveder og københavnertraditionen med at gå tur på volden aftenen inden, som vi kender det fra Poul Martin Møllers sang ”Grøn er vårens hæk”. Helligdagen er i virkeligheden også en dansk ”specialitet” og har intet belæg i Biblen. Den blev til af rationaliseringsgrunde i 1686 i stedet for en række halve og hele småhelligdage fordelt ud over året og falder altid om fredagen i den 4. uge efter påske. Med en særlig dag til bønnen i kirkeåret kunne man godt foranlediges til at tro, at man dermed kan sige sig fri for at bede på alle årets andre dage. Det er imidlertid ikke tilfældet. Hver dag er faktisk en bededag. For bønnen er som et hjerteslag i kristendommen. Den forbinder os med Vor Herre, og intet er for stort eller for småt til at kunne rummes af Ham. Bønnen kan både handle om taknemmelighed, sorger og bekymringer, ja man kan sågar kalde bønnen for et nødskrig. ”Hjælp! I Jesu navn hjælp!” som jeg engang læste det på et sygehus.

Mange finder det svært at formulere en bøn, hører jeg. Måske fordi man ikke er vokset op med bønnen som en del af dagligdagen. Men Vor Herre behøver ikke fine ord og formuleringer. Al samtale med Ham er i virkeligheden en bøn, og vi må gerne bruge lige de ord, der falder os ind. Men vil man gerne have hjælp, har Jesus givet os sin egen bøn, Fadervor. Den siger i virkeligheden det hele, som årets konfirmander forhåbentlig har lært, mens de gik til præst.

Sognepræst Karen Marie Bøggild

 

 

Bryllupsworkshop 2018

Sct. Peders Kirke og Herlufsholm Kirke slår sig i år sammen om at afholde en fælles bryllupsworkshop. Vi vil derfor gerne invitere alle par fra Sct. Peders sogn og Herlufsholm sogn, der skal vies eller velsignes i Sct. Peders Kirke i løbet af det kommende års tid til en fælles temadag om bryllupsdagen.

Præster fra begge kirker vil være tilstede på dagen, som byder på tre workshops, en frokost og et besøg i kirken.  De tre workshops sætter på forskellig vis fokus på ægteskabet. Dagen slutter i kirken med en historisk rundvisning og en præsentation af salmer og bryllupsmusik.

Vi håber, at vi med bryllupsworkshoppen kan bidrage med en håndfuld nye perspektiver på den store dag og det at leve sammen. For mere info: Skriv til Camilla på kirkekultur@herlufsholm.dk

Sct. Peders sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, lørdag d. 28. april kl. 10-14.30

 

 

Friluftsgudstjeneste 21. maj, 2. Pinsedag

2. pinsedag vil der igen i år være fælles gudstjeneste under åben himmel. Denne gang vil den dog finde sted på det grønne område mellem Museumsboderne og Bredstræde-parkeringen, da Herlufsholms Kirke er under restaurering. Årets tema er ”Stemmernes mangfoldighed” og ligesom tidligere år vil gudstjenesten indeholde korsang, fællessang, prædiken og lignende, hvor præster/ menighedsledere byens kirker, Folkekirker såvel som frikirker medvirker.

Vi håber naturligvis på, at pinsesolen vil danse denne dag. Skulle det ikke ske, rykker vi indendørs i Sct. Peders Kirke. Der vil som altid være muligvis for at sidde i græsset og nyde medbragt mad efter gudstjenesten. Ønsker man ikke at sidde i græsset, opfordres man til selv at medbringe en stol.

Græsarealet mellem Boderne og Bredstræde, 2. pinsedag klokken 11.00

 

 

 

Udflugt til Kjøge Miniby

Forårets sogneudflugt går i år til Kjøge Miniby. Husene i minibyen er tro kopier af de huse, der lå i Køge By i årene omkring 1865 men bygget i størrelsesforholdet 1:10 af entusiastiske frivillige pensionister. Mange af Mini-Byens huse kan stadig ses og genkendes, hvis man går en tur i Køge By.

Alt i Minibyen er lavet fra i hånden; det være sig mursten, teglsten, skorstene, tagrender, vinduer, døre og trapper, og vi vil sammen eller hver for sig gå rundt og se husene og de åbne værksteder. Byen, som færdigbygget skal bestå af ca. 1000 bygninger, er langt fra færdig, men med 565 bygninger på plads december 2017 er den for alvor begyndt at tage form, og i havnen kan man se en række modelskibe fra den tid.

Vi kører fra kirkepladsen klokken 13 og kører til Kjøge Miniby, hvor vi regner med at være klokken ca. 14. Efter besøget har vi fundet et hyggeligt sted, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Efter planen vil vi være tilbage på Kirkepladsen klokken 17.

Udflugten koster kr. 100 og tilmelding sker på Kirkekontoret, Sct. Peders Kirkeplads 5 senest fredag d. 18. maj klokken 12.00

Sct. Peders Kirkeplads 5, fredag den 25. maj klokken 13.00-17.00

 

 

 

Sognemøde 27. maj 2018

Nye ideer efterlyses! Kom med forslag til nye aktiviteter i 2018/2019. Vi holder det årlige Sognemøde i forlængelse af gudstjeneste og kirkekaffe. Alle er velkomne til at høre, hvad vi har haft af aktiviteter i det sidste år. Vi vil gerne høre hvad I kunne tænke jer, der skal foregå i Kirken og Sognegården. 
Vi glæder os til at få en masse nye ideer at arbejde videre med. 

Søndag den 27. maj 2018, kl. 11.30 - 12.30. 

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 11.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med Gudstjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme kirkelige handlinger. Adgang til kirken, vil derfor ikke være muligt. 

Kalender

27apr kl. 10:00

Gudstjeneste, v. Karen Marie Bøggild

 

27apr kl. 10:00
28apr kl. 09:00

Bryllupsdag HM og km

Bryllupsworkshop 2018

Sct. Peders Kirke og Herlufsholm Kirke slår sig i år sammen om …

28apr kl. 09:00
29apr kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

 

29apr kl. 10:00
06maj kl. 10:00

Højmesse, v. Karen Marie Bøggild

 

06maj kl. 10:00
10maj kl. 09:30

Konfirmation v. Karen Marie Bøggild

 

10maj kl. 09:30