Fotos fra efterårsudflugten kan ses under fanen "Aktiviteter" - udflugter

Sct. Peders kirke

Præstens Klumme - April 2018

”Her er Frelseren, Marie! ”

Salmebogen nr. 241, vers 4 

I påskesalmen ”Tag det sorte kors fra graven” sætter Grundtvig i det fjerde vers to situationer over for hinanden.

I den første situation er vi i fortællingen om syndefaldet i Paradisets Have. Adam og Eva spiste af frugterne på træet, de ikke måtte spise af. Og da de om aftenen kunne høre Gud Herren gå omkring i haven, gemte de sig for ham, for de var bange. Gud kaldte på Adam:  ”Hvor er du? ” Og til sidst krøb Adam og Eva frem fra deres skjul.

I den anden situation er vi også i en have, nemlig ved Jesu grav i Josef af Aritmatæas have. Maria Magdalene står derude og græder, fordi Jesu legeme ikke er i graven. Hun ser da ved siden af sig en mand, som siger til hende: ”Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? ”

Maria mente, det var havemanden, og siger til ham: ”Hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. ” Jesus sagde til hende: ”Maria”, og nu, da han kaldte hende ved navn, kunne hun genkende ham. Og der står, at hun kaldte Jesus ”Rabbuni! ”, det betyder mester.

Da Adam og Eva havde spist af den forbudte frugt, kaldte Gud på dem for at forkynde dem deres straf. Dengang lød Guds stemme truende og dømmende. Nu er Herren igen i haven, men denne gang ikke med dom, men med frelse: ”Her er Frelseren, Marie. ”

I johannesevangeliets fortælling er det Maria Magdalene, der møder den opstandne som sin frelser, sin levende mester. I salmen er det os, der hører nådes- og frelsesbudskab. Med påsken begynder evigheden i os.

Sognepræst Lars Hansen

 

 

Toner fra Himlen - viser af Kai Normann Andersen

Fredagsmødet i april byder på et viseforedrag om komponisten Kai Normann Andersen og hans dejlige melodier introduceret af PH- duoen. Duoen består af kirkesanger Helene Gerup og tidligere museumsinspektør Per Karlsson, som akkompagnerer på guitar.

Arrangementet består af en kort præsentation af komponisten- efterfulgt af et musikalsk intermezzo med 17 af hans melodier fra 20’erne , 30erne, 40’erne og 50’erne, som f.eks. “ Du gamle måne”, “Pige træd varsomt”, “ Man binder os på mund og hånd” og “ Musens sang”. Hver vise bliver introduceret med en fortælling om melodiens og tekstens tilblivelse og historiske baggrund.

Der vil være mulighed for at synge med på de fleste af sangenes refræn.

Sct. Peders sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, fredag den 20. april klokken 14.00- 16.00

 

 

Bryllupsworkshop 2018

Sct. Peders Kirke og Herlufsholm Kirke slår sig i år sammen om at afholde en fælles bryllupsworkshop. Vi vil derfor gerne invitere alle par fra Sct. Peders sogn og Herlufsholm sogn, der skal vies eller velsignes i Sct. Peders Kirke i løbet af det kommende års tid til en fælles temadag om bryllupsdagen.

Præster fra begge kirker vil være tilstede på dagen, som byder på tre workshops, en frokost og et besøg i kirken.  De tre workshops sætter på forskellig vis fokus på ægteskabet. Dagen slutter i kirken med en historisk rundvisning og en præsentation af salmer og bryllupsmusik.

Vi håber, at vi med bryllupsworkshoppen kan bidrage med en håndfuld nye perspektiver på den store dag og det at leve sammen. For mere info: Skriv til Camilla på kirkekultur@herlufsholm.dk

Sct. Peders sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, lørdag d. 28. april kl. 10-14.30

 

 

Kirkens åbningstider

Mandag lukket.

Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 

Lørdag kl. 11.00  - 14.00

Søn- og helligdage er kirken åben i forbindelse med Gudstjenester. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme kirkelige handlinger. Adgang til kirken, vil derfor ikke være muligt. 

Kalender

20apr kl. 14:00

Fredagsmøde- med viser af Kai Norman Andersen

” Toner fra himlen” – viser af Kai Normann Andersen.

 

Fredagsmødet i april byder på et …

20apr kl. 14:00
22apr kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

 

22apr kl. 10:00
27apr kl. 10:00

Gudstjeneste, v. Karen Marie Bøggild

 

27apr kl. 10:00
28apr kl. 09:00

Bryllupsdag HM og km

Bryllupsworkshop 2018

Sct. Peders Kirke og Herlufsholm Kirke slår sig i år sammen om …

28apr kl. 09:00
29apr kl. 10:00

Højmesse, v. Lars Hansen

 

29apr kl. 10:00