Fredagsmøder

Fredagsmøderne kan være tidsaktuelle foredrag af almenmenneskelige og religiøs karakter. Møderne finder sted i sognegården én gang pr. mdr. kl. 14 -16 i forårs / efterårs måneder. Der er gratis adgang, og der serveres kaffe / the og brød a´ 20 kr.

 

  

Kalender

15mar kl. 14:00

Fredagsmøde med Jutta Bojsen-Møller

# Metoo-bevægelsen er skyllet over verden det sidste års tid med mange ubehagelige …

15mar kl. 14:00