Fredagsmøder

Fredagsmøderne kan være tidsaktuelle foredrag af almenmenneskelige og religiøs karakter. Møderne finder sted i sognegården én gang pr. mdr. kl. 14 -16 i forårs / efterårs måneder. Der er gratis adgang, og der serveres kaffe / the og brød a´ 20 kr.

 

  

Kalender

01dec kl. 14:00

Adventsmøde

Advenshygge med historier, julesange, banko og Sct. Peders Pigekor.

foregår i Salen

01dec kl. 14:00
19jan kl. 14:00

Fredagsmøde, Niels Vandrefalk, Luthers Ilddåb

Foredrag og levendegjorte scener om det inferno, der brød løs, da Luther tog kampen …

19jan kl. 14:00
16mar kl. 14:00

Fredagsmøde

Fra vise mænd til Helligtrekonger

Beretningen om de vise mænd fra Østerland har …

16mar kl. 14:00