Har du lyst til at blive en af vores aktive frivillige?

I Sct.Peders kirke har vi dygtige og engagerede medarbejdere. Det er godt! Men vi er også så heldige, at der er andre, der har lyst til at give en ekstra hånd med og på den måde bakke op om livet i vores sogn. Nogle hjælper med at holde vores smukke nyrestaurerede kirke åben og tage imod besøgende.  Nogle hjælper med ved kirkekaffen, ved foredragsaftener og andre aktiviteter. Andre er aktive ved større arrangementer for konfirmander og minikonfirmander. Og en lille håndfuld af menighedens medlemmer læser på skift indgangs- og udgangsbøn ved gudstjenesten.

Har du lyst til at være med - måske har du andre idéer? Så meld dig gerne i kirken eller på kirkekontoret eller til Ida Winther (medlem af menighedsrådet, kontaktperson for personalet),

Tlf.:  42 18 50 21. Mail:  idawinther2@gmail.com,