Efterårsudflugt, fredag den 13.oktober 2017 Kl. 13.00

Efterårsudflugten går i år til Bjernede Rundkirke ved Sorø med efterfølgende kaffe og kage på Gyrstinge Skovkro. 

Afgang fra Sognegården kl. 13.00 og hjemkomst ca. Kl. 16.45

Sognets Efterårsudflugt 2017 gik denne gang til Bjernede rundkirke. Der var tilmeldt 37 og kl. 13.00 gik turen mod Sorø, nærmere bestemt til byen Bjernede med den smukke og unikke rundkirke.  

Per Holmgren der er ansat ved Bjernede Kirke fortalte os om kirkens historie der har sin begyndelse i ca. 1170 hvor den blev opført af Sune Ebbesen der var en af de rigeste ud af Hvideslægtens stormænd. Vi fik en fyldestgørende historie fra Per der gik helt op til vores tidsalder. 

Kor og alter stammer fra 1615

De fire søjler af kampesten

Det store epitafium

Kirkens Klokker

Efter kirkebesøget gik turen til Restaurant Krebshuset i Sorø. 

Her blev først sunget "Nu falmer skoven trindt om land" Hvorefter vi fik dejlig æblekage og kaffe. Snakken gik livligt! 

Kl. 16.00 gik turen med bussen snørklet hjemad mod Næstved gennem det dejlige efterårslandskab