søndag03nov2019

Allehelgensgudstjeneste, v. Hanne Kofoed Sørensen

søndag03nov2019 kl. 16:00 - 17:00

foregår i Østre Kapel