HUSK!

 

Forældremøde d. 24 oktober, kl 17:30-19:00 I Sognegården.

 Vi inviterer til en forældre-uden-konfirmander hyggestund med orientering om konfirmandernes aktiviter i løbet af året.

 

Kl. 19:00 har I mulighed for at opleve en alternativ gudstjeneste form: ”We go Silent”. Varighed: 30 min. 

S.U. senest d. 22/10 til kirkekontoret på tlf. 5572 3190

eller på email: sanktpeders.sognneastved@km.dk

 

Konfirmation

Sct. Peders Kirke har hvert år konfirmation Kristi Himmelfarts dag kl. 9.30 ved sognepræst Karen Marie Bøggild (mødetid i kirken kl. 8.55 til fælles fotografering), og kl. 11.30 ved Konfirmandunderviser og præst Kristina Hermansen (mødetid i sognegården til fælles fotografering kl. 11.00).  Dato for Kristi Himmelfarts dag varierer fra år til år. 

Alle 7. klasses elever bosiddende i Sct. Peders sogn er velkomne til at blive konfirmeret og gå til konfirmationsforberedelse i sognet. Se evt. på sogn.dk, i hvilket sogn du bor i.

Sct. Peders sogn dækker over flere skoledistrikter og aftaler undervisningstidspunkt med skolelederne.

Der er indskrivning til konfirmationsundervisningen den anden søndag i juni i forbindelse med højmessen.

Undervisningen foregår i sognegården, hvis man går til undervisning hos Karen Marie Bøggild og på Skyttevænget 21 Kristina Hermansen 

 

Konfirmationshjælp: Se venligst under fanen "Menighedsplejen"