Vigtige datoer for konfirmander og forældre

Undervisning.

Onsdage kl. 14.15- 15.45

Karen Marie Bøggilds hold mødes i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5, 1.sal.

Mødepligt. Send venligst sms ved afbud 2021 7441

 

Ferier

Konfirmandundervisningen følger skoleåret, dvs. i efterårsferien og vinterferien i uge 7 vil der ikke være undervisning.

Juleferie fra og med uge 51- uge 2, sidste eftermiddagsundervisning før jul onsdag d. 5. dec. - første gang i 2020 onsdag d. 15. jan. kl. 14.15-15.45

Sygdom og fravær

Husk fra melde sygdom og fravær fra undervisningen, evt. på en sms samme morgen. Vi får ikke besked fra skolen!

Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441, Kristina Hermansen 28451469

 
10 Gudstjenester dvs. 8 højmesser og to særgudstjenester

Konfirmanden skal deltage i 4 efterårets og 4 forårets højmesser dvs. søndagsgudstjenester kl. 10. De to særgudstjenester er f.eks. Bob Dylan-gudstjeneste i september, gospelgudstjenesten i februar, en aftenandagt, Askeonsdagsvandring, Kulturnatten eller lignende.

 

Fællesundervisning for begge hold- Mødepligt

Onsdag d. 25. september kl. 19 i Sct. Peders kirke: Dylan i kirken, koncertgudstjeneste (husk jeres forældre)

Onsdag d. 2. oktober indtil kl. 16:  Film i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5 med Karen Marie

Onsdag d. 9. oktober: Rundvisning i Sct. Peders kirke med Kristina og kirketjenerne

Onsdag d. 30. oktober: Foredrag med tidligere hjemløs, Sct. Peders Kirkeplads 5

Onsdag d. 13. november: Robinsondeltager Anders Kofoed Pedersen, Sct. Peders kirkeplads 5

Onsdag d. 27. november indtil kl. 16: Film med Kristina, Sct. Peders Kirkeplads 5

Onsdag 22. januar:  Konfirmandaktion og globale fortællere om kristne i den 3. verden. Sct. Peders Kirkeplads 5

Søndag d. 1. marts kl. 15- 20: Gospelworkshop med Laura Kjærsgaard. Skt. Jørgens kirke Egen transport

Onsdag d. 15. april kl. 14.15-15.45: besøg af Bedemand, Elsebeth Mithiof. Gamle Kapel, Præstøvej 1 Egen transport

Onsdag d. 22. april kl. 14.15- 15.45: fællesundervisning, Sct. Peders Kirkeplads 5

 

Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke- Mødepligt begge hold

Onsdag d. 5. februar 2020: Aftenarrangement med fælles bus til Roskilde og spisning på Mc Donalds. Ingen undervisning onsdag d. 5. februar kl. 14.15-15.45

Mødetid og -sted: Mc. Donald på Havnevej kl. 16.30.

  

Forældremøde uden konfirmander- begge hold.

Husk Tilmelding til kirkekontoret 5572 3190 eller sanktpeders.sognnaestved@km.dk

Onsdag d. 13. november kl. 17.30-19 i sognegården

Onsdag d. 6. maj kl. 19-20: Spørgetime om konfirmationen

Sted: Sct. Peders sognegård.

 

Generalprøve for konfirmander- begge hold

Onsdag d. 13. maj kl. 14.15-15.45

Sted: Skt. Peders kirke

Mødepligt

 

Undervisningsfrie dage

onsdag d. 16. oktober (efterårsferie)

onsdag d. 11. dec.

onsdag d. 18. dec.(juleferie)

onsdag d. 25. dec.

onsdag d. 1. jan.

onsdag d. 8. jan.

onsdag d. 5. febr. (aftenudflugt)

onsdag d. 12. febr. (vinterferie)

onsdag d. 9. april (påske)

onsdag d. 20. maj

 

Konfirmation

Kristi Himmelfarts dag, torsdag d. 21. maj i Sct. Peders Kirke

kl. 9.30 (Karen Marie Bøggild)

kl. 11.30 (Kristina Hermansen)