Vigtige datoer for konfirmander og forældre årgang 2017-2018

Første undervisningsgang. 
Onsdag d. 6. september kl. 13.30-15 

Sted: 
Karen Marie Bøggilds hold mødes i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5, 1.sal.
Lars Hansens hold mødes på Skyttevænget 21 
Mødepligt 


Ferier
Konfirmandundervisningen følger skoleåret, dvs. i efterårsferien og vinterferien i uge 7 vil der ikke være undervisning.
Juleferie fra og med uge 50- uge 2, sidste gang før jul onsdag d. 6. dec. - første gang i 2018 onsdag d. 17. jan. kl. 13.30-15
 
Sygdom og fravær 
Husk fra melde sygdom og fravær fra undervisningen, evt. på en sms samme morgen. Vi får ikke besked fra skolen! Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441, Lars Hansen mobil 2962 4533 

10 Gudstjenester- 8 højmesser og to særgudstjenester Konfirmanden skal deltage i 4 efterårets og 4 forårets højmesser dvs. søndagsgudstjenester kl. 10. De to særgudstjenester er f.eks. gospelgudstjenesten i februar, en aftenandagt i forbindelse med Natkirken, Askeonsdagsvandring eller Kulturnatten eller lignende. 

Undervisning for begge hold 
Onsdag d. 1. november i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5: Robinsondeltager Anders Kofoed Pedersen Onsdag d. 24. januar i Sct. Peders Kirke: Teater Wunderbar
Søndag d. 25. februar kl. 15- 20 Skt. Jørgens kirke: Gospelworkshop med Laura Kjærsgaard. Egen transport Onsdag i marts, endnu ingen dato, i sognegården: Konfirmandaktion og globale fortællere fra Cambodia.
Onsdag d. 4. april Østre Kapel: besøg af Bedemand, Elsebeth Mithiof. Egen transport 
Mødepligt 

Udflugt til konfirmandtræf i Roskilde Domkirke- begge hold 
Tirsdag d. 6. februar 2018: Aftenarrangement med fælles bus til Roskilde og spisning på Mc Donalds.
Mødetid: kl. 16.30.
Ingen undervisning onsdag d. 7. februar kl. 13.30-15
Mødepligt 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Søndag d. 11.marts kl. 11.30 i sognegården
Årets konfirmander plejer at deltage i indsamlingen, to og to eller med forældre 

Forældremøde uden konfirmander- begge hold 
Onsdag d. 18. april kl. 18-20: Spørgetime om konfirmationen
Sted: Sct. Peders sognegård. 
Tilmelding 

Generalprøve for konfirmander- begge hold 
Onsdag d. 2. maj kl. 13.30- 15.00
Sted: Skt. Peders kirke
Mødepligt 

Ingen undervisning kl. 13.30
onsdag d. 11. okt. (kun kmb’s hold)
onsdag d. 18.oktober (efterårsferie)
onsdag d. 13. dec.
onsdag d. 20. dec.
onsdag d. 27. dec.
onsdag d. 3. jan.
onsdag d. 10. jan.
onsdag d. 7. febr. (aftenudflugt)
onsdag d. 15. febr. (vinterferie)
onsdag d. 28. marts (påske)
onsdag d. 9. maj 

Konfirmation 
Kristi Himmelfarts dag torsdag d. 10. maj i Sct. Peders Kirke
kl. 9.30 (Karen Marie Bøggild)
kl. 11.30 (Lars Hansen)

Orientering om konfirmation af sognegårdens hold

Orientering om konfirmation af sognegårdens hold

Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 10. maj kl. 9.30

Sct. Peders Kirke

 

 

Mødetid:Konfirmanderne møder absolut senest kl. 9.00 ved døbefonten i kirken.                                 Pårørende bedes komme senest kl. 9.20

 

Program: Oversigt over konfirmationsgudstjenesten udleveres og gennemgås med konfirmanderne ved generalprøven d. 2. maj kl. 13.30 i Sct. Peders Kirke.

 

Antal gæster: Der reserveres én kirkebænk ud for hver konfirmand, dvs. at der er plads til den nærmeste familie (højest 8). Derudover må gæster benytte de resterende bænke nede i kirken og de frie stole i kirkens sideskib.

 

Fotografering: Når konfirmanderne mødes ved døbefonten kl. 9.00, stiller de op til gruppefotografering. Kirken arrangerer ikke fællesfoto! Fotografering under gudstjenesten henstiller vi til begrænses til et minimum. Dog er det muligt, at man fra sin plads tager et billede eller to under det store øjeblikke, og når konfirmanderne går ind og ud af kirken. Dog uden blitz! 

 

Skik og brug: Hvornår, man rejser og sætter sig, følger almindelig gudstjenesteskik. (Præsten giver besked) Når en konfirmand bliver konfirmeret, er det en tradition, at vedkommendes familie rejser sig og bliver stående under hans eller hendes konfirmations-øjeblik.

                                            Der uddeles salmeblade i dagens anledning.

 

Altergang: Der vil ikke være altergang på konfirmationsdagen. Det har dog tidligere været en tradition, at konfirmanden gik til alters ved gudstjenesten den efterfølgende søndag. Dette er nu helt frivilligt.

 

Tøj:Der er ingen specielle regler vedrørende påklædning.

 

Parkering: Parkering er muligt på den store parkeringsplads ved Havnegade (Bredstrædeparkeringen) eller ved Meny. Parkering omkring kirken er ikke tilladt.

 

 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Karen Marie Bøggild

Sct. Peders Kirke