Vigtige datoer for konfirmander og forældre 2018-19

Vigtige datoer for konfirmander og forældre

Årgang 2018-19

 

Modtagelsesgudstjeneste:Søndag d.9. september 2018 kl. 10. Vi inddeler i hold. Mødepligt.

 

Første undervisningsgang.

Onsdag d. 26. september kl. 14.15- 15.45.

Sted:

Karen Marie Bøggilds hold mødes i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5, 1.sal.

Kristina Hermansens hold mødes på Skyttevænget 21.

Mødepligt.

 

Ferier

Konfirmandundervisningen følger skoleåret, dvs. i efterårsferien og vinterferien i uge 7 vil der ikke være undervisning.

Juleferie fra og med uge 50- uge 2, sidste gang før jul onsdag d. 5. dec. - første gang i 2019 onsdag d. 16. jan. kl. 14.15-15.45

 

Sygdom og fravær

Husk fra melde sygdom og fravær fra undervisningen, evt. på en sms samme morgen.

Vi får ikke besked fra skolen!

Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441, Kristina Hermansen mobil 28451469.

 

10 Gudstjenester- 8 højmesser og to særgudstjenester

Konfirmanden skal deltage i 4 efterårets og 4 forårets højmesser dvs. søndagsgudstjenester kl. 10. De to særgudstjenester er f.eks. gospelgudstjenesten i februar, en aftenandagt i forbindelse med Natkirken, Askeonsdagsvandring, Kulturnatten, onsdagsandagter eller lignende.

 

Undervisning for begge hold

Onsdag d. 3. oktober: Film i sognegården med Karen-Marie.

Onsdag d. 14. november i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5: Robinsondeltager Anders Kofoed Pedersen

Onsdag d. 21 november – Kristinas konfirmander øver i kirken, evt. fælles arrangement.

Onsdag d. 5. december kl. 19 i Sct. Peders Kirke: ”9 læsninger”- andagt med konfirmandkor

Onsdag 16. januar i sognegården: Konfirmandaktion og globale fortællere fra Cambodia.

Søndag d. 24. februar kl. 15- 20 Skt. Jørgens kirke: Gospelworkshop med Laura Kjærsgaard. Egen transport

Onsdag d. 6 marts: Fælles Arrangement – information følger!

Onsdag d. 24. april kl. 14.15-15.45: Østre Kapel: besøg af Bedemand, Elsebeth Mithiof. Egen transport

Mødepligt

 

Udflugt til konfirmandtræf i Roskilde Domkirke- begge hold

Onsdag d. 6. februar 2019: Aftenarrangement med fælles bus til Roskilde og spisning på Mc Donalds. Mødetid: kl. 16.30. Ingen undervisning onsdag d. 6. februar kl. 14.15-15.45

Mødepligt

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 10. marts kl. 11.30 i sognegården

Årets konfirmander plejer at deltage i indsamlingen, to og to eller med forældre.

 

Forældremøde uden konfirmander- begge hold

Onsdag d. 24. oktober kl. 17.30-19 i sognegården, + evt. med andagt i kirken kl. 19 (We go silent)

Onsdag d. 8. maj kl. 19-20: Spørgetime om konfirmationen

Sted: Sct. Peders sognegård.

Tilmelding

 

Generalprøve for konfirmander- begge hold

Onsdag d. 22. maj kl. 14.15-15.45

Sted: Skt. Peders kirke

Mødepligt

 

Undervisningsfrie dage

onsdag d. 18.oktober (efterårsferie)

onsdag d. 12. dec.

onsdag d. 19. dec.

onsdag d. 26. dec.

onsdag d. 2. jan.

onsdag d. 9. jan.

onsdag d. 6. febr. (aftenudflugt)

onsdag d. 13. febr. (vinterferie)

onsdag d. 17. april (påske)

onsdag d. 29. maj

 

 

Konfirmation

Kristi Himmelfarts dag, torsdag d. 30. maj i Sct. Peders Kirke

kl. 9.30 (Karen Marie Bøggild)

kl. 11.30 (Kristina Hermansen)

 

 

 

 

 

 

Orientering om konfirmation af Skyttevængetshold

Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 30. maj kl. 11:30

Sct. Peders Kirke

 

Mødetid:                            Konfirmanderne møder senest kl. 11:00 i sognegården, Sct. Peders

                                           kirkeplads nr 5.

                                            Pårørende bedes ankomme i kirken, senest kl. 11:20.

 

Program:                           Oversigt over konfirmationsgudstjenesten udleveres og gennemgås med konfirmanderne ved generalprøven d. 22. maj kl. 14.15 i Sct. Peders Kirke.

 

Antal gæster                      Der reserveres én kirkebænk ud for hver konfirmand, dvs. at der er plads til den nærmeste familie (højest 8). Derudover må gæster benytte de resterende bænke nede i kirken og de frie stole i kirkens sideskib.

 

Fotografering                    Når konfirmanderne er konfirmeret, stiller de op til gruppefotografering efterfølgende. Kirken arrangerer ikke fællesfoto! Fotografering under gudstjenesten henstiller vi til begrænses til et minimum. Dog er det muligt, at man fra sin plads tager et billede eller to under de store øjeblikke, og når konfirmanderne går ind og ud af kirken. Dog uden blitz!

 

Skik og brug                      Hvornår, man rejser og sætter sig, følger almindelig gudstjenesteskik. (Præsten giver besked) Når en konfirmand bliver konfirmeret, er det en tradition, at vedkommendes familie rejser sig og bliver stående under hans eller hendes konfirmations-øjeblik.

                                            Der uddeles salmeblade i dagens anledning.

 

Altergang                           Der vil ikke være altergang på konfirmationsdagen. Det har dog tidligere været en tradition, at konfirmanden gik til alters ved gudstjenesten den efterfølgende søndag. Dette er nu helt frivilligt.

 

Tøj                                      Der er ingen specielle regler vedrørende påklædning.

 

Parkering                          Parkering er muligt på den store parkeringsplads ved Havnegade (Bredstrædeparkeringen) eller ved Meny. Parkering omkring kirken er ikke tilladt.

 

Spørgetime for forældre: Onsdag d. 8. maj kl. 19-20, Sct. Peders sognegård.

 

Med venlig hilsen

 

Sognepræst Kristina Hermansen (tlf. 28451469)

Sct. Peders Kirke