Vigtige datoer for konfirmander og forældre årgang 2017-2018

Første undervisningsgang. 
Onsdag d. 6. september kl. 13.30-15
Sted: 
Karen Marie Bøggilds hold mødes i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5, 1.sal.
Lars Hansens hold mødes på Skyttevænget 21
Mødepligt 

Ferier 
Konfirmandundervisningen følger skoleåret, dvs. i efterårsferien og vinterferien i uge 7 vil der ikke være undervisning.
Juleferie fra og med uge 50- uge 2, sidste gang før jul onsdag d. 6. dec. - første gang i 2018 onsdag d. 17.
jan. kl. 13.30-15 

Sygdom og fravær 
Husk fra melde sygdom og fravær fra undervisningen, evt. på en sms samme morgen. Vi får ikke besked fra skolen!
Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441, Lars Hansen mobil 2962 4533 

10 Gudstjenester- 8 højmesser og to særgudstjenester 
Konfirmanden skal deltage i 4 efterårets og 4 forårets højmesser dvs. søndagsgudstjenester kl. 10. De to særgudstjenester er f.eks. gospelgudstjenesten i februar, en aftenandagt i forbindelse med Natkirken, Askeonsdagsvandring eller Kulturnatten eller lignende. 

Undervisning for begge hold 
Onsdag d. 1. november i sognegården, Sct. Peders kirkeplads 5: Robinsondeltager Anders Kofoed Pedersen Onsdag d. 24. januar i Sct. Peders Kirke: Teater Wunderbar
Søndag d. 25. februar kl. 15- 20 Skt. Jørgens kirke: Gospelworkshop med Laura Kjærsgaard. Egen transport Onsdag i marts, endnu ingen dato, i sognegården: Konfirmandaktion og globale fortællere fra Cambodia. Onsdag d. 4. april Østre Kapel: besøg af Bedemand, Elsebeth Mithiof. Egen transport
Mødepligt 

Udflugt til konfirmandtræf i Roskilde Domkirke- begge hold 
Tirsdag d. 6. februar 2018: Aftenarrangement med fælles bus til Roskilde og spisning på Mc Donalds.
Mødetid: kl. 16.30. Ingen undervisning onsdag d. 7. februar kl. 13.30-15
Mødepligt 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Søndag d. 11.marts kl. 11.30 i sognegården
Årets konfirmander plejer at deltage i indsamlingen, to og to eller med forældre 

Forældremøde uden konfirmander- begge hold 
Onsdag d. 18. april kl. 18-20: Spørgetime om konfirmationen
Sted: Sct. Peders sognegård.
Tilmelding 

Generalprøve for konfirmander- begge hold 
Onsdag d. 2. maj kl. 13.30- 15.00
Sted: Skt. Peders kirke
Mødepligt 

Ingen undervisning kl. 13.30 
onsdag d. 11. okt. (kun kmb’s hold)
onsdag d. 18.oktober (efterårsferie)
onsdag d. 13. dec.
onsdag d. 20. dec.
onsdag d. 27. dec.
onsdag d. 3. jan.
onsdag d. 10. jan.
onsdag d. 7. febr. (aftenudflugt)
onsdag d. 15. febr. (vinterferie)
onsdag d. 28. marts (påske)
onsdag d. 9. maj

Konfirmation 
Kristi Himmelfarts dag torsdag d. 10. maj i Sct. Peders Kirke
kl. 9.30 (Karen Marie Bøggild)
kl. 11.30 (Lars Hansen)