Ansatte

Personregisterfører og kordegn Teresa Suetta: (sygemeldt)
Træffes på kirkens kontor mandag-fredag 9.30-13.00, torsdag tillige 15.30-18.00
Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved.
Tlf.: 55 72 31 90.

Mail: sanktpeders.sognnaestved@km.dk / tes@km.dk

Personregisterfører og kordegnevikar Else Jensen:
Træffes på kirkens kontor mandag 09.30-13.00
Tlf.: 55 72 31 90.

Mail: sanktpeders.sognnaestved@km.dk / elj@km.dk

Kirketjener Jette Nielsen:
Træffes i sognegården dagligt kl.10.00-12.00 og efter aftale, undt. mandag.
Tlf.: 29 90 42 43.

Mail: jettelnielsen@yahoo.dk

Kirketjener Birgitte Frederiksen:
Træffes i kirken dagligt kl.10.00-12.00 og efter aftale, undt. mandag.
Tlf.: 29 46 13 62.

Mail: sct.peders@gmail.com

Organist Christian Kampmann Larsen:
Lærkevej 5, 4700 Næstved
Tlf.: 40 96 57 61.

Mail: kamlars58ckl@gmail.com

2.Organist Jens Ramsing
Harevænget 76A, 4733 Tappernøje
Tlf.: 20 24 49 83.

Mail: jensramsing@outlook.dk