Menighedsråd

Formand Lene Cortz Pedersen
Nyborgvej 26, 4700 Næstved.
Tlf.: 22 12 64 96. Mail: lene.cortz@stofanet.dk

Næstformand Henning Johannes Jensen
Fodbygårdsvej 111, 4700 Næstved.
Tlf.:55 72 58 25. Mail: henje@naestved.dk

Kontaktperson for personalet Ida Winther
Niels Juels Vej 17, 4700 Næstved.
Mail: idawinther2@gmail.com

Bygningskyndig/stedfortræder Carsten Pedersen
Skovduevej 15, 4700 Næstved.
Mail: skovduevej15naestved@gmail.com

Kirkeværge Karen Marie Bay
Kildebakken 5, 4700 Næstved.
Mail: frubay@jubii.dk

Kasserer John Volmer Larsen
Bag Bakkerne 27B, 4700 Næstved
Mail: hjlarsen@email.dk

Medarbejderrepræsentant organist Christian Kampmann Larsen:
Lærkevej 5, 4700 Næstved
Mail: kamlars58ckl@gmail.com

Øvrige rådsmedlemmer:
Lars Henriksen
Plantagevej 10, 4700 Næstved.
Mail: mailadvo.henriksen@mail.dk

Ane Vigen
Gellemarksvej 45, 4700 Næstved.
Mail: a.vigen@stofanet.dk

Karin Bergman Hansen
Bolbrovej 65, 4700 Næstved
Mail: karinbergman@skolekom.dk

Birgit Lund Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Mail: 

Johnnie Anna-Marie Funder
Farvergade 7,1, 4700 Næstved
Mail: johnnifunder@gmail.com

Evy Søeborg-Pedersen
Violvej 11, 4700 Næstved
Mail: soeeborgwalter@email.dk

Stedfortræder Poul Rasmussen
Skovduevej 17, 4700 Næstved

Sognepræst Karen Marie Bøggild
Købmagergade 2, 4700 Næstved
Mail: kmb@km.dk

Sognepræst Lars Michael Hansen
Skyttevænget 21, 4700 Næstved
Mail: lmha@km.dk

Sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen
Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved
Mail: hkse@regionsjaelland.dk