Menighedsrådsmøder 2017

Rådsmøder i Sankt Peders sogn foregår i 2017 på flg. tirsdage kl. 19.00 i sognegården:

17.januar
07.februar
14.marts
11.april
09.maj
13.juni
08.august
12.september
10.oktober
14.november