Menighedsrådsmøder 2018

Rådsmøder i Sankt Peders sogn foregår i 2018 på flg. tirsdage kl. 19.00 i sognegården:

09.januar
20.februar
13.marts
10.april
08.maj
12.juni
14.august
11.september
09.oktober
13.november