Begravelse

Begravelse/bisættelse aftales med den præst, som skal medvirke ved kirke eller kapel.

Der skelnes mellem bisættelse og begravelse. Ved begravelse nedgraves kisten. Ved bisættelse bliver kisten brændt og en urne efterfølgende nedsænket på kirkegården.

Folkekirkemedlemmer bosiddende i Sct. Peders sogn eller med tilknytning hertil kan blive begravet/bisat fra kirken, Gl. Kapel eller Østre Kapel ved en af kirkens præster.

Link til www.naestvedkirkegaarde.dk