Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Vielse

Vielse aftales med den præst, der skal foretage den. Folkekirkemedlemmer bosiddende i Sct. Peders sogn eller med tilknytning hertil kan blive viet fra kirken ved en af kirkens præster.

Ægteskabeterklæring forefindes på Borger.dk og afleveret efter myndighedernes behandling på kirkekontoret, Sct. Peders Kirkeplads 5.

Pyntning af kirken aftales med kirketjenerne, mobil 2946 1362.