Vi har haft drop-in vielse i juli måned 2019.

Lige så snart vi har planlagt den næste drop-in vielse, vil du kunne finde datoen her på siden. 

 

Følg link til borgerservice for at indhente en prøvelsesattest  https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes

Spørgsmål kan rettes til Kirkekontoret tlf. 5572 3190 eller sognepræst Karen Marie Bøggild mobil 2021 7441