Dåb

Dåb aftales, og dato fastsættes ved at kontakte kirkekontoret på:  Tlf. 5572 3190.

Dåb foregår ved højmessen, søndag kl. 10 eller eventuelt 3. lørdag/mdr. kl.14.

Når et barn skal døbes, skal der registreres 2 - 5 faddere. En fadder er en døbt person, som kan være vidne til dåben.

Fulde navn og adresse på fadderne oplyses ved dåbsanmeldelse til kirkekontoret.

Navnelister kan findes på Familiestyrelsens Hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk

Fødselsanmeldelse

Fødsel anmeldes automatisk til kirkekontoret af jordemoderen. Hvis barnet er født uden for ægteskab, kan faderskabet anerkendes med udfyldelse og fremsendelse af en Omsorgs­-  og Ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navngivning

Navngivning kan ske ved digital anmeldelse på www.borger.dk, eller navngivning ved dåb i sognekirken eller et anerkendt trossamfund. 

Bliver barnet navngivet via borger.dk,, kan barnet altid blive døbt efterfølgende.

Navngivning digitalt via www.borger.dk: 
Anmeld navngivning på www.borger.dk. Der logges på med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre godkende navngivningen med NemID via Borger.dk

Navngivning ved dåb:
Hvis man ønsker sit barn navngivet ved dåb, henvender man sig til kirkekontoret, Sct. Peders kirkeplads 5, tlf. 5572 3190, sanktpeders.sognnaestved@km.dk

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.  

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi