Dåb

Dåb aftales, og dato fastsættes ved at kontakte kirkekontoret på:  Tlf. 5572 3190.

Dåb foregår ved højmessen, søndag kl. 10 eller eventuelt 3. lørdag/mdr. kl.14.

Når et barn skal døbes, skal der registreres 2 - 5 faddere. En fadder er en døbt person over konfirmationsalderen, som er tilstede ved dåben og således kan bevidne den.

Fulde navn og adresse på fadderne oplyses ved dåbsanmeldelse til kirkekontoret.

Navnelister kan findes på Familiestyrelsens Hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk

Fødselsanmeldelse

Fødsel anmeldes automatisk til kirkekontoret af jordemoderen. Hvis barnet er født uden for ægteskab, kan faderskabet anerkendes med udfyldelse og fremsendelse af en Omsorgs­-  og Ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navngivning

Navngivning kan ske ved digital anmeldelse på www.borger.dk, eller navngivning ved dåb i sognekirken eller et anerkendt trossamfund. 

Bliver barnet navngivet via borger.dk,, kan barnet altid blive døbt efterfølgende.

Navngivning digitalt via www.borger.dk: 
Anmeld navngivning på www.borger.dk. Der logges på med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre godkende navngivningen med NemID via Borger.dk

Navngivning ved dåb:
Hvis man ønsker sit barn navngivet ved dåb, henvender man sig til kirkekontoret, Sct. Peders kirkeplads 5, tlf. 5572 3190, sanktpeders.sognnaestved@km.dk

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.  

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi