Konfirmation

Sct. Peders Kirke har hvert år konfirmation Kristi Himmelfarts dag kl. 9.30 ved sognepræst Karen Marie Bøggild og kl. 11.30 ved sognepræst Kristina Hermansen. Datoen varierer fra år til år.

Alle 7. klasses elever bosiddende i Sct. Peders sogn er velkomne til at blive konfirmeret og gå til konfirmationsforberedelse i sognet. Se evt. på sogn.dk, i hvilket sogn du bor i.

Sct. Peders sogn dækker over flere skoledistrikter og aftaler undervisningstidspunkt med skolelederne.

Undervisningen foregår i sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, hvis man går til undervisning hos Karen Marie Bøggild og på Skyttevænget 21 hos Kristina Hermansen onsdage kl. 14.15 - 15-45. Deltagelse i undervisningen er en forudsætning for at blive konfirmeret.

Undervisningsstart ved højmessen søndag d. 8. september, hvor der inddeles i hold.

Der er tilmelding til konfirmationsundervisningen d. 16. juni 2019 i forbindelse med højmessen kl. 10. Digital tilmelding ved fremmøde. Husk NemId