Konfirmation

Konfirmation

Sct. Peders Kirke har hvert år konfirmation Kristi Himmelfarts dag kl. 9.30 ved sognepræst Karen Marie Bøggild og kl. 11.30 ved sognepræst Lars Hansen. Datoen varierer fra år til år.

Alle 7. klasses elever bosiddende i Sct. Peders sogn er velkomne til at blive konfirmeret og gå til konfirmationsforberedelse i sognet. Se evt. på sogn.dk, i hvilket sogn du bor i.

Sct. Peders sogn dækker over flere skoledistrikter og aftaler undervisningstidspunkt med skolelederne.

Der er indskrivning til konfirmationsundervisningen den første søndag i juni i forbindelse med højmessen.

Undervisningen foregår i sognegården, hvis man går til undervisning hos Karen Marie Bøggild og på Skyttevænget 21 hos Lars Hansen.