Menighedsplejen i Sct. Peders Sogn

Menighedsplejen i Sct. Peders Sogn har til formål at varetage kirkelig-sociale opgaver for sognets beboere.

Bor du i Sct. Peders Sogn, og har du brug for en håndsrækning ved juletid, så har du mulighed for at søge Julehjælp.
På forsiden af hjemmesiden vil du finde ansøgningsskema gældende for det aktuelle år.

Ansøgningsfrist og dato for uddeling af julehjælp vil blive annonceret i Næstved-Bladet og på hjemmesidens forside.

Hvis dit barn skal konfirmeres i Sct. Peders Sogn, er det muligt at søge menighedsplejen om konfirmationshjælp.
Vejledning om ansøgning fås ved henvendelse til kirkens kontor.