Næstved Sct. Peders Kirkes Pigekor 1888 - 2013

Sct. Peders Kirke fejrede i år 125-året for Sct. Peders Kirkes Pige-kors stiftelse.

Fødselsdagen blev markeret Sct. Hans Aften i en stort anlagt festkoncert under medvirken af  af nuværende og tidligere korister. Koncerten var udformet af en række ”highligts” af både vokal – og instrumental karakter, taler og meget mere.
Bertel Haarder holdt aftenens båltale på plænen ved kirkens sydside. Alt i alt en mindeværdig aften der blev overværet af små 500 mennesker.

Stor tak til Aktivitetsudvalget for fornem styring af arrangementet.

Sct. Peders Kirkes Pigekor - et af landets kirkekor af sin art består af 16 fastansattepiger i alderen 12 - 20 år.

Koret varetager omfattende forpligtigelser i forbindelse med daglige drift. Udover at medvirke ved de ugentlige højmesser og gudstjenester, deltager koretogså i kirkekoncerter, salmesangsaftner, menighedsmøde med mere.

Dertil kommer medvirken i større projekter. Eksempelvis kan nævnes: tre opførelser af komponisten Carl Nielsens "Fynsk Forår" 2009, hvor koret indgik i en bredere sammenhæng.

Sct. Peders Kirkes personale og Pigekoret 1912