Kirkens inventar

Alterkrucifiks, skåret ca. 1510 af Næstved Madonna-Mesteren, fra Fodby Kirke, overført til Sct. Peders Kirke, medens Fodby Sogn ca. 1575 til 1803 var anneks til Sct. Peders Kirke.

H. Olrik: Bjergprædikenen, oliemaleri 1880-82, tidligere del af alterudsmykningen, nu i Dåbsværelset.
Muret rygstykke til abbedens trone, prælatsæde, i koret, slutningen af 1300-årene.
Syv plus syv korstole af træ fra ca. 1500, til kirkens præster og klostrets besøgende munke.
Tralværk omkring koret, Abel Schrøder den Ældre og hans enke Maren 1604.
Døbefont, støbt i bronzemalm 1502.
Prædikestol, skåret 1671 af Lorenz Jørgensen, Holbæk.
Stolestader, bygget 1580 af Mester Hans, Næstved, de øverste med våbenskjolde for Frederik 2. (konge 1559-1588) og dronning Sofie (1557-1631), gift 1572.

Gravsten fra 1406 til 1700-årene, der kendes ca. 100 i alt, de fleste nu i gulvet og langs væggene, nogle i Næstved Museum, andre forsvundet.
Epitafier i renæssance og barok, fra 1600-årene, ca. 15 stk. er bevaret.
Mindetavle 1681 over billedskærer Abel Schrøder den Yngre, død 1676, flyttet ind fra nordre sideskibs udvendige vestgavl.

Lysekroner og lysearm i messing.
Vestorgel, Eule-Orglet fra 2015.
Orgel, oprindelig bygget af Hans Brebus1583-86, nu rekonstrueret som svaleredeorgel i koret 2016. Præstetavle i nordre sidekor, skåret af Karl Hansen Reistrup.

Kalkmaleri, Valdemar Atterdag og dronning Helvig fra ca. 1380, i koret.
Kalkmalerier, på kirkens mure, især arkadebuer og nordre sideskib.
Teglsten med indtrykt senmiddelalderligt billede af Sct. Katharina af Alexandria, fundet uden for kirken, nu indsat på indersiden af søndre sideskibs vestgavl.

Kirkeklokker i tårnet, oprindelig 4 stykker, hvoraf 3 stadig findes, nemlig Middagsklokken fra 1488 og 2 omstøbte klokker (Tiklokken 1862 og Stormklokken 1919), desuden Den store Klokke, som man solgte i 1766.

Urværk til tårnuret, bygget 1736 af urmager Johan Galle, Næstved.