Sognegården (Det Gamle Rådhus)

Næstveds første rådhus lå sammen med bytinget vest for Sct. Peders Kirke. Et hjørne af huset er fundet under Hotel Vinhuset. 

Det Gamle Rådhus er det eneste oprindelige middelalderlige rådhus, som er bevaret i Danmark. Det er formodentlig opført i 1400-årene. 

Oprindeligt bestod bygningen af et gavlhus i én etage med blændingsgavl i begge ender. Her må vi forestille os, at byrådet holdt til i en årrække, medens bytinget under byfogedens ledelse lå under åben himmel vest for Sct. Peders Kirke.

Omkring 1500 udbyggede man rådhuset Nord for kirken. Man byggede en etage på huset og forlængede det ud på det gamle torv med et forhus og en sidebygning.

Den gamle nordgavl og samme gavl efter husets forhøjelse.

Den gamle sydgavl forsvandt, og en ny, meget smuk gavl blev opført mod kirken.

Nu indrettede man huset, så byrådet fik lokale på 1.sal i det ny forhus, medens bytinget fik lokale i den ny 1.sal på det gamle hus. Adgangen til bytinget foregik ad en trappe i gården, medens adgangen til byrådssalen foregik ad en trappe fra torvet på vestsiden af huset. 

Byrådssalen fik astraggulv, dvs. et gulv, der består af keramiske fliser lagt på sand og ler. Et astraggulv er dels brandsikring dels meget smukt. Gulvet er delvis bevaret under det moderne gulv i forhuset. 

I 1808 malede man et smukt kongemonogram over borgmesterens plads ved bordenden. Monogrammet blev fornyet med den ny konges og hans dronnings initialer i 1839. Monogrammet som formelt ejes af Næstved Museum, er nu placeret i trapperummet i Sognegården, hvor offentligheden kan glæde sig over det. 

Christian den 8. og Caroline Amalies monogram fra 1839, malet over Frederik den 6. og Marie Sofie Frederikkes monogram fra 1808. 

I den gamle kælder indrettede man fængsel til opbevaring af de kriminelle, medens de afventede deres dom. Også uskyldige som Birgitte Prammands har siddet her, før de blev udsat for justitsmord. Birgitte blev således dømt som heks og brændt uden for Østerport i 1631. 

Det gamle Rådhus fungerede som sådant til 1856, da funktionen flyttede til de nybyggede råd- og tinghus på Hjultorv, tegnet af Kgl. bygningsinspektør M.G. Bindesbøll. Dette 3. rådhus blev erstattet af det fungerende 4. rådhus i Teatergade, opført i 1940 efter tegning af arkitekt Otbo. 

Det Gamle Rådhus fik efter 1856 skiftende funktioner. Der har bla. omkring 1900 været vinhandel i stueplanet ud mod kirken. Senere havde keramikeren Orla Jeppesen værksted på loftet, når han ikke arbejdede hos Kähler. 

Vinhandel under Det Gamle Rådhus, nuværende kirkekontor. 

Fra 1918 til 1926 rummede den gamle bytingssal Næstveds Museums første udstillinger. Senere overtog Missionsselskabet huset, som i 1960´erne blev restaureret efter moderne principper, hvor man bevarer de ændringer, som huset har været udsat for gennem historien. 

Endelig blev Det Gamle Rådhus overtaget af Sct. Peders Menighedsråd og omdannet til Sognegård for Sct. Peders Sogn.